AKTUALNOŚCI

Kujawsko-Pomorskie z nowym planem zagospodarowania

Podczas VIII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego radni podjęli uchwałę o nowym planie zagospodarowania przestrzennego województwa.

Wycinek z nowego planu zagospodarowania województwa kujawsko-pomorskiego

Wycinek z nowego planu zagospodarowania województwa kujawsko-pomorskiego

Poprzedni plan powstał w 2003 roku, i był mocno przestarzały. Jak tłumaczą przedstawiciele województwa – plan uległ dezaktualizacji w różnych ważnych dla regionu dziedzinach i wymagał wprowadzenia określonych zmian. Pięć lat temu potwierdziła to ocena składająca się z przeglądu zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, raportu o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa oraz oceny realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym.

Podczas obrad Sejmiku nie obyło się bez kontrowersji. Krytyka podczas sesji objęła w dużym stopniu zapisy o powiązaniach Bydgoszczy i Torunia.

Dwa miasta leżą blisko, niedaleko, to jest ocena emocjonalnie, mająca zbudzić przekonanie, że jest to blisko, ale dlaczego nie napisano, że jest to 47 km

– wskazywał prezydent Bydgoszczy.

Wicemarszałek województwa, Zbigniew Ostrowski, wskazywał na konieczność zgodności planu z Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030.

Ośrodek metropolitalny Bydgoszczy i Torunia, zgodny z KPZK 2030

Ośrodek metropolitalny Bydgoszczy i Torunia, zgodny z KPZK 2030, stał sie kością niezgody

Pomimo krytyki, wśród 22 radnych, za przyjęciem planu głosowało trzynastu. Byli to radni PO, PSL i SLD. Radni PiS głosowali przeciwko,podobnie jak bydgoski radni koalicji: Łukasz Krupa i Roman Jasiakiewicz.

Dokument opracowało Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego we Włocławku. Można go pobrać ze strony internetowej województwa (uwaga – plik ma ponad 150 MB).