Dziś kończą się konsultacje do planu transportowego województwa kujawsko-pomorskiego

Projekt planu transportowego jest niezwykle kontrowersyjny. Podobne jak opublikowane wcześniej, „Studium transportowe województwa kujawsko-pomorskiego na potrzeby planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego” zakłada możliwość rozwoju transportu autobusowego, kosztem ograniczenia znaczenia kolei w regionie. Komunikacji szynowej mogą zostać pozbawione m.in. Brodnica, odczuć braki może także 100-tysięczny Grudziądz. Mogą być to kolejne zamknięcia linii kolejowych w tym regionie, wcześniej tego typu transportu pozbawione zostały m.in. Szubin czy Kcynia. Zapisy projektu planu zdaniem wielu mieszkańców i ekspertów sprzeczne są z unijną oraz rządową polityką transportową.

Jeszcze dziś można brać udział w konsultacjach do projektu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego, przygotowanego przez Marszałka Województwa. Zachęcamy do składania uwag drogą e-mailową na adres [email protected] (w tytule e-maila należy podać: konsultacje projektu planu transportowego Województwa (WK-P)). Wnioski uznane za zasadne będą ujęte w ostatecznej wersji dokumentu „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego”.

plan transportu

Plan dostępny jest pod adresem

http://bip.kujawsko-pomorskie.pl/pliki/infrastruktura/20140731_konsultacje/Plan_transportowy.pdf