Nieodpłatne szkolenie specjalistyczne dla samorządowców z zakresu INSPIRE

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zaprasza pracowników służb planowania przestrzennego na szczeblu gminy do udziału w nieodpłatnym szkoleniu specjalistycznym pn.

Dobre praktyki w zakresie ewidencji zbiorów danych przestrzennych w zagospodarowaniu przestrzennym oraz edytowania metadanych.

Podczas szkolenia, realizowanego przez doświadczony zespół Wrocławskiego Instytutu Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji, będą poruszane aspekty prawne, a w szczególności techniczne związane z obowiązkami gmin w zakresie infrastruktury informacji przestrzennej. Jednym z głównych tematów szkolenia będzie metodyka poprawnego opracowywania metadanych dla dokumentów planistycznych stanowiących zbiory danych przestrzennych.

Dwudniowe szkolenie odbędzie się w Warszawie w dwóch terminach (8-9.XII br. oraz 11-12.XII br.). Pierwszy dzień będzie miał charakter wykładowy, a drugi warsztatowy, umożliwiając rozwinięcie umiejętności praktycznych. Szczegółowe informacje o szkoleniu oraz możliwość rejestracji dostępne są na stronie internetowej: http://www.wizipisi.pl > Szkolenia > Szkolenia MIR (http://www.wizipisi.pl/?page_id=16#page2).

Zachęcamy do uczestnictwa w szkoleniu!