AKTUALNOŚCI

Konkurs: nowe centrum Dąbrowy Górniczej

Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej wraz ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich SARP ogłosiły międzynarodowy konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji  Priorytetowego Obszaru Rewitalizacji Centrum w Dąbrowie Górniczej ze szczególnym uwzględnieniem terenu Fabryki Pełnej Życia, czyli byłej fabryki obrabiarek DEFUM.

Pod koniec roku 2015 władze Dąbrowy Górniczej przejęły blisko 4-hektarowy, atrakcyjnie zlokalizowany teren po byłych zakładach DEFUM. Postanowiono wówczas, że to tu powstanie nowe centrum miasta. Obszar obejmuje rejon Pałacu Kultury Zagłębia i dworca kolejowego w Dąbrowie Górniczej.

Przemysł miał duży wpływ na rozwój miasta. W ścisłym centrum miasta zlokalizowane były poza fabryką obrabiarek „Defum” m.in. kopalnia czy huta stali. Efektem jest brak w Dąbrowie wyróżniającego się obszaru centralnego, który zdaniem władze miasta stanowić mają odnowione obszary zajmowane wcześniej przez zlikwidowaną fabrykę „Defum”. Trzy lata temu gmina Dąbrowa Górnicza przejęła od Skarbu Państwa ten blisko 4-hektarowy teren, który od 2016 r. jest dostępny dla mieszkańców.

Jak czytamy, “celem konkursu jest wyłonienie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej najlepszej pod względem funkcjonalno-użytkowym i kompozycyjnym, uwzględniającej kontekst istniejącego zagospodarowania obszaru i jego otoczenia – w znaczeniu materialnym, kulturowym oraz społecznym.” Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna honorować powinna istotne założenia przestrzenne i kompozycyjne zespołu fabryki i na jej bazie budować nową tożsamość miejsca z uwzględnieniem jego historycznego, poprzemysłowego dziedzictwa.

Dla uczestników konkursu przewidziano nagrody: 25 tys. zł dla zdobywcy I miejsca, 20 tys. za II miejsce i 15 tys. zł za III miejsce. Termin składania wniosków ustalono na 20 grudnia 2018, termin składania prac konkursowych na 15 marca 2019 r.

Więcej informacji i regulamin konkursu na stronie katowickiego oddziału SARP.