Wrocław: konkurs dla rejonu ulicy Małachowskiego

Wrocławski Oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich, w porozumieniu z Urzędem Miejskim Wrocławia, ogłosiło konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania obszaru wzdłuż ulicy Małachowskiego na Przedmieściu Oławskim.

Wrocław teren konkursu przy dworcu

Zakres opracowania konkursowego

Jest to obszar w sąsiedztwie wrocławskiego dworca, między jego budynkiem, a ulicą Pułaskiego. Uczestnicy konkursu będą mieli za zadanie opracować jego koncepcję oraz sposób wykorzystania tego fragmentu wrocławskiego Śródmieścia oraz Przedmieścia Oławskiego. Zaproponowane rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne powinny uwzględniać potrzeby zarówno miasta, obecnych i przyszłych właścicieli terenów prywatnych, a także obszaru będącego zapleczem terenów PKP. Opracowania powinny uwzględniać potrzeby okolicznych mieszkańców, jak i użytkowników korzystających z tego miejsca jako atrakcji wyróżniającej się charakterem na tle innych przestrzeni publicznych we Wrocławiu, a ich efektem powinno być uzyskanie właściwego charakteru tego fragmentu miasta. Niezbędne będzie też przedstawienie powiązań i dojść do najważniejszych obiektów w otoczeniu, czyli dworca kolejowego, przystanków oraz galerii handlowej po południowej stronie dworca.

Konkurs dla rejonu ulicy Małachowskiego jest realizowany w ramach wielowątkowego, cyklicznego projektu AKU.URA MIASTA.

Sąd Konkursowy:

 • Agata Chmielowska, Miejski Konserwator Zabytków
 • Piotr Fokczyński, Architekt Miasta Wrocławia
 • Maciej Hawrylak, SARP O/Wrocław – Referent
 • Dariusz Herman,  SARP O/Koszalin – Przewodniczący
 • Daria Kieżun,  SARP O/Wrocław
 • Marta Mnich,  SARP O/Wrocław
 • Monika Pec-Święcicka,  Zastępca Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu
 • Artur Rostocki,  Przedstawiciel WRI Investment sp. z o.o. sp. k.
 • Anna Sroczyńska,  Dyrektor Biura Rozwoju Wrocławia
 • Mikołaj Smoleński,  SARP O/Wrocław
 • Bartłomiej Świerczewski, Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych
 • Beata Urbanowicz, Koordynator Projektu Wystroju Plastycznego Miasta Wrocławia
 • Marek Wiśniewski, SARP O/Wrocław

Ważne terminy

 • składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: do 25 marca 2019 do godz. 16.00
 • składanie prac konkursowych: do 07 maja 2019 do godz. 16.00
 • publiczne ogłoszenie wyników konkursu: 21 maja 2019 o godz. 16.00

Więcej informacji na stronie wrocławskiego SARP.

Przypominamy również o ogłoszonym konkursie na najlepszą realizację architektoniczną w roku 2018 „Piękny Wrocław”.