Poznań: Konkurs na projekt rewaloryzacji placu Kolegiackiego

Władze Poznania planują zmiany na obszarze Placu Kolegiackiego. Przestrzeń zajmowana obecnie głównie przez samochody stać ma się miejscem wypoczynku pełnym zieleni.

Miasto ogłosiło konkurs na projekt rewaloryzacji placu Kolegiackiego. Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie można zgłaszać do 31 marca. Dzięki konkursowi miasto chce wybrać najlepszą koncepcję na przekształcenie tej przestrzeni. Plac Kolegiacki znajduje się w centrum miasta przy Urzędzie Miasta, a w niedalekim sąsiedztwie Starego Rynku. Obowiązuje tam miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego “Obszar Staromiejski w Poznaniu”. Dzięki budowie parkingu podziemnego przy ulicy Za Bramką możliwe jest zlikwidowanie funkcjonującego na placu parkingu i uwolnienie przestrzeni pod nowe aktywności.

fot. Wojciech Wojtowicz

Celem konkursu jest znalezienie kompleksowych rozwiązań dla samego placu Kolegiackiego oraz powiązanych z nim przestrzeni, w tym skweru przed Specjalistyczną Przychodnią Lekarską NZOZ, Bramy Wodnej oraz dwóch dziedzińców Urzędu Miasta – głównego i mniejszego, sąsiadującego z parkiem Chopina. Koncepcja powinna też obejmować otoczenie obszaru konkursowego, w tym park Chopina, dawny dziedziniec hotelu Saskiego i deptak w ul. Wrocławskiej. Koncepcja powinna uwzględniać kontekst kulturalno-historyczny tego miejsca oraz oczekiwania mieszkańców, którzy chcą, by plac Kolegiacki był alternatywą dla Starego Rynku.

Poznan Plac Kolegiacki

Główną nagroda w konkursie jest zaproszenie do negocjacji w sprawie opracowania projektu budowlanego na podstawie zwycięskiej koncepcji. Oprócz tego, dla trzech najlepszych prac przewidziane są nagrody pieniężnie: 30 tys. zł za pierwsze miejsce, za drugie i trzecie odpowiednio 15 tys. i 5 tys. zł. Oświadczenia i wnioski w formie elektronicznej dostępne są na stronie http://bip.poznan.pl/(w zakładce Informacje Bieżące) oraz www.poznan.pl/rewitalizacja (w zakładce Projekt Plac Kolegiacki). Regulamin konkursu możecie pobrać z naszej strony.

Zapytania do regulaminu składać można do 17 marca dla I etapu i 29 kwietnia dla II etapu. Dopuszczeni do konkursu będą musieli złożyć swoje prace w Wydziale Zamówień i Obsługi Urzędu (adres: Urząd Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pok. 152) do dnia 8 lipca do godziny 15.00. Rozstrzygnięcie przewidziane jest na 25 lipca tego roku.