AKTUALNOŚCI

Zmiany w warunkach zabudowy: Prezydent podpisał ustawę, jest nowe rozporządzenie

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Prawa Budowlanego i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Poza przepisami zmniejszającymi wymagania przy budowie domów do 70 m2 powierzchni zabudowy, wprowadzone zostały również liczne zmiany związane z decyzjami o warunkach zabudowy. Opublikowano projekt nowego wzoru formularza wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy.

Domy do 70m2 powierzchni zabudowy

Podpisana przez Prezydenta ustawa upraszcza budowę domów jednorodzinnych do 70 m2 powierzchni zabudowy oraz do dwóch kondygnacji. Choć organy administracji rządowej określają potencjalnie powstające domy jako “niewielkie”, to będą one mogły mieć powierzchnię 140 m2., a np. przy realizacji antresoli – nawet większą. Na podstawie nowego art. 29 ust. 1 pkt 1a Prawa budowlanego (art. 1 pkt 2 noweli), nie będzie to wymagało pozwolenia na budowę. Realizacja inwestycji wymagać ma jedynie zgłoszenia oraz zgodności z planem miejscowym lub wymogami decyzji o warunkach zabudowy. Budowa nie będzie się wiązała z koniecznością ustanowienia kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika budowy. Nie będzie też podlegała kontroli organów administracji architektoniczno-budowlanej przed rozpoczęciem prac budowlanych.

Ustawa określa dopuszczalną gęstość zabudowy. Liczba tych budynków nie może być większa niż jeden na każde 500 m2 powierzchni działki. O jej szczegółach pisaliśmy w trakcie prac w Parlamencie. Wejście w życie przepisów planowane jest jeszcze w grudniu.

Decyzje o warunkach zabudowy w 21 lub 90 dni

Podpis Prezydenta pod nowelizacją ustaw z dnia 17 września 2021 roku oznacza też znaczne zmiany w kwestii decyzji o warunkach zabudowy. Dziś w teorii decyzja o warunkach zabudowy powinna być wydana w ciągu 30 dni. Wynika to z Kodeksu Postępowania Administracyjnego. W wielu postępowaniach o wydaniu decyzji jest to termin praktycznie nie do osiągnięcia. Z tego powodu postępowania trwają często wiele tygodni więcej i powszechną praktyką jest wydłużanie terminu.

Projekt rozszerzył zakresu przepisów regulujących m.in. termin wydania decyzji, dziś dotyczących decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego również do decyzji o warunkach zabudowy. Obowiązywać mają dwa terminy wydania “wuzetki”, wpisane wprost do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Termin na wydanie decyzji o warunkach zabudowy w odniesieniu do budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m² wynosić ma 21 dni. W odniesieniu do pozostałych typów inwestycji, ustawa przewiduje 90-dniowy termin jej wydania. Ma być on dłuższy niż dla decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wydłużenie to wynikać ma z faktów konieczności uzyskania uzgodnień oraz opracowania analizy urbanistycznej,.

Nowy wzór formularza wniosku o ustalenie warunków zabudowy

Jednym z elementów wprowadzonych w ustawie jest wprowadzenie urzędowego wzoru formularza wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy. To ma ujednolicić przebieg procedur w skali całego kraju. W efekcie zmiany umożliwić mają szybsze i jednoznaczne analizowanie treści zawartej we wniosku przez urząd obsługujący wniosek.

Przygotowane jest już rozporządzenie wykonawcze, które widnieje na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Planowany termin przyjęcia projektu to pierwszy kwartał przyszłego roku.

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy ma mieć ten sam wzór w postaci papierowej i w elektronicznej. Pozwoli to na załatwianie spraw przez Internet. Szczegóły przedstawiamy poniżej:

Wzór WZ