Konferencja “Dzień Planisty – nowoczesne wizje przestrzeni miejskiej” – Poznań, 06-07.04.2017

W imieniu Akademickiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej i Studenckiego Koła Naukowego Geografów – Sekcja Gospodarki Przestrzennej serdecznie zapraszamy na ogólnopolską konferencję naukową pt.: „Dzień Planisty – nowoczesne wizje przestrzeni miejskiej”, która odbędzie się w dniach 6 7 kwietnia 2017 roku na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Celem konferencji jest przedstawienie wyników badań naukowych studentów i doktorantów z dziedziny gospodarki przestrzennej, urbanistyki, architektury, prezentacja efektów współpracy z sektorem publicznym i prywatnym, a także stworzenie okazji do wymiany doświadczeń oraz zderzenie różnych punktów widzenia, co pozwoli poszerzyć wiedzę uczestników wydarzenia w zakresie planowania i rozwoju przestrzeni miejskiej.

Zachęcamy do zgłaszania referatów i posterów, których prezentacja przewidziana jest w pierwszym dniu konferencji. Najlepsza prezentacja oraz poster zostaną nagrodzone.

Poniżej podany został zakres tematyczny wystąpień:

 • współczesne trendy w projektowaniu przestrzeni zurbanizowanej,
 • niekonwencjonalne przestrzenie publiczne,
 • zielone dachy w przestrzeni miasta,
 • rewitalizacja przestrzeni miast,
 • zieleń jako element miasta,
 • szanse i problemy rozwoju obszarów metropolitalnych,
 • polityka miejska w kontekście planowania przestrzennego,
 • smart cities.

Lista sugerowanych zagadnień nie jest ograniczona. Zachęcamy do zgłaszania tematów spoza listy.

Szeroko rozumiane zagospodarowanie przestrzenne i gospodarka przestrzenna to pojęcia wielowymiarowe, zawierające w sobie zarówno zagadnienia techniczne, przyrodnicze, administracyjno-prawne i społeczne. Studenci oraz doktoranci działający w kołach naukowych odkrywają, badają, obserwują oraz rozwiązują związane z tymi zagadnieniami problemy na różnych płaszczyznach i w różnoraki sposób. Organizowana konferencja będzie idealną okazją do poznania odmiennych podejść do tego samego tematu.

Drugi dzień konferencji będzie odbywał się pod hasłem: „Zielone dachy w przestrzeni miasta”, w ramach którego zaplanowano warsztaty dotyczące tematyki projektowania zielonych dachów. Podczas prac w grupach kilkuosobowych uczestnicy:

 • przeprowadzą wizję zapoznawczą opracowywanego terenu,
 • wykonają projekt zagospodarowania terenu (dachu) zgodnie z potrzebami wszystkich użytkowników przestrzeni i zasadami projektowania,
 • przedstawią swoje prace komisji eksperckiej, która w drodze konkursu wyłoni i nagrodzi najlepsze projekty.

Wprowadzanie roślinności na dachy i elewacje budynków to jedno z rozwiązań, które pozwala tworzyć miasta bardziej przyjazne dla ludzi i środowiska. Poszukiwanie nowych przestrzeni i odzyskiwanie utraconej pod zabudowę powierzchni biologicznie czynnych staje się istotnym elementem kształtowania zabudowy.

Warsztaty poprzedzi spotkanie z praktykami i ekspertami w tematyce projektowania zielonych dachów, którzy wprowadzą uczestników w ideę zielonego budownictwa w kontekście jego walorów ekologicznych i estetycznych, oraz wskażą  podstawy poprawnego projektowania i wykonania dachów zielonych.

 1. Termin i miejsce wydarzenia

6-7 kwietnia 2017

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM

Collegium Geographicum ul. Bogumiła Krygowskiego 10, 61-680 Poznań

 1. Zgłoszenia

Zgłoszenia wraz z abstraktem prosimy przesyłać za pomocą internetowego kwestionariusza(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_B5baKK0KgriupvXr97aw8ntfa9GY5-j4qHnagDEJLjxeKw/viewform) do dnia 6 marca 2017 roku.

Możliwe formy zgłoszeń zaprezentowano w tabeli poniżej.

referat (przeglądowy lub badawczy) poster
czas trwania:

12 minut

format:

70cm x 100 cm

Organizatorzy dopuszczają możliwość prezentacji przez maksymalnie dwie osoby.

Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu i formie prezentacji podejmie Komitet Organizacyjny do 13 marca 2017 roku.

 1. Ramowy plan konferencji

Dzień I            6 kwietnia 2017

9.00 – 10.00      Rejestracja uczestników

10.00 – 10.30    Otwarcie konferencji

10.30 – 12.00    Panel I

12.00 – 13.00    Przerwa kawowa z sesją posterową

13.00 – 15.00    Panel II

15.00 – 15.45     Przerwa obiadowa

15.45 – 18.00     Panel III

Dzień II          7 kwietnia 2017

8.30 – 9.00       Rejestracja uczestników

9.00 – 9.20       Wprowadzenie do warsztatów

9.20 – 11.00      Panel specjalistów

11.00 – 12.00    Podział na grupy warsztatowe, wizja terenowa (przerwa kawowa)

12.00 – 17.30    Praca w grupach (obiad)

17.30 – 19.00    Podsumowanie, wręczenie nagród

*organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany planu konferencji

 1. Opłata konferencyjna:

110 zł – konferencja + warsztaty

50 zł – konferencja

60 zł – warsztaty

w tym: obiad każdego dnia, przerwy kawowe podczas trwania całej konferencji oraz wieczorne spotkanie integracyjne

W opłatę nie jest wliczony nocleg ani przejazd. Informacja dotycząca proponowanych miejsc noclegowych przekazana zostanie w późniejszych komunikatach.

 1. Kontakt

Wszelkie zapytania prosimy kierować do:

Malwina Balcerak

Martyna Dąbrowska

na adres:

[email protected]

fanpage 

Komitet Organizacyjny

To wydarzenie znajduje się także w naszym kalendarzu.