Konferencja „Zrównoważony rozwój” – modne hasło czy konieczność? – Warszawa, 20.03.2017

W poszukiwaniu recepty na problemy świata, czyli 30 lat po Raporcie Brundtland

„Zrównoważony rozwój” – modne hasło czy konieczność?

W marcu mija 30 rocznica ogłoszenia przez Światową Komisję ds. Środowiska i Rozwoju raportu „Nasza Wspólna Przyszłość” określanego również jako “Raport Brundtland”. Dokument ten stworzył podstawy światowej polityki w zakresie zrównoważonego modelu życia. Z tej okazji Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, wspólnie z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy, Instytutem na rzecz Ekorozowju i Towarzystwem Naukowym Franciszka Salezego 20 marca br. organizują konferencję “Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju. 30 lat od ogłoszenia Raportu Brundtland”. Konferencję tę patronatem honorowym objęło Ministerstwo Rozwoju.

Sformułowanie „zrównoważony rozwój” długo torowało sobie drogę do mediów i do świadomości Polek i Polaków. Choć  pojęcie to zaczęło kształtować się już pod koniec lat 60. ubiegłego wieku, to dopiero niemal 20 lat później zostało ono zdefiniowane właśnie w raporcie „Raporcie Brundtland”.

Czym zatem jest, obecny m.in. w Konstytucji RP, “zrównoważony rozwój”? “Raport Brundtland” definiuje go jako „proces mający na celu zaspokojenie aspiracji rozwojowych obecnego pokolenia, w sposób umożliwiający realizację tych samych dążeń następnym pokoleniom”. W wizji rozwoju świata Raport uwzględnił nie tylko potrzeby ludzi, ale również świata fauny i flory, ekosystemów naszej planety i jej zasobów naturalnych: wodę, powietrze i surowce energetyczne. Wizja ta odwołuje się jednocześnie do najdonioślejszych problemów współczesnego świata, takich jak walka z ubóstwem, równość płci, prawa człowieka i jego bezpieczeństwo, edukacja dla wszystkich, zdrowie i dialog międzykulturowy. Szansę ich rozwiązywania dostrzega zaś w integracji działań na trzech obszarach: wzrostu gospodarczego i równomiernego podziału korzyści, ochrony zasobów naturalnych i środowiska oraz rozwoju społecznego.

O doniosłości Raportu najlepiej świadczy fakt, że stał się on podstawą pierwszego Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro w 1992 r., gdzie opracowano Agendę 21, czyli dokument przedstawiający sposób tworzenia i wdrażania programów zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym w XXI wieku.

Jaki wpływ wywarł Raport Brundtland na światową politykę w zakresie zrównoważonego rozwoju w ciągu minionych 30 lat? Na ile tezy zawarte w Raporcie sprzed 30 lat są aktualne dzisiaj? Jak działania Polski wpisują się w ideę zrównoważonego rozwoju? Jaka będzie rola zrównoważonego rozwoju w przyszłości? Na te i wiele innych pytań będą szukali odpowiedzi prelegenci i uczestnicy konferencji “Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju. 30 lat od ogłoszenia Raportu Brundtland”. Choć odbędzie się ona 20 marca, to zostanie zainaugurowana już 15 marca o godz. 13.30 otwarciem wystawy posterowej, poświęconej edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju. Zarówno wystawa, jak i konferencja będą miały miejsce w gmachu Auditorium  Maximum w kampusie UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie.

Konferencja jest objęta patronatem honorowym przez Ministerstwo Rozwoju. Więcej informacji na temat samej konferencji można uzyskać na stronie tnfs.pl/raportbrundtland.

To wydarzenie znajduje się także w naszym kalendarzu.