Konferencja otwierająca projekt CLIMCITIES – Warszawa, 22.03.2017

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy właśnie rozpoczyna realizację projektu pn.:

CLIMate change adaptation in small and medium size CITIES” (CLIMCITIES),

współfinansowanego z funduszu EOG, a poświęconego adaptacji do zmian klimatu w małych i średnich miastach Polski. Projekt realizujemy wspólnie z partnerem norweskim – Vista Analyse.

Projekt CLIMCITIES jest adresowany do pracowników administracji, ale stawia silny nacisk na udział mieszkańców i lokalnych środowisk. W ramach projektu zrealizujemy cykl szkoleń dla przedstawicieli administracji samorządowej oraz lokalnych liderów zaangażowanych w działania proekologiczne i środowiskowe. Uczestnicy szkoleń zapoznają się z aktualną wiedzą o zmianach klimatu i adaptacji do skutków tych zmian, by sprawnie identyfikować zagrożenia i szanse dla miasta oraz wdrażać działania adaptacyjne w planowaniu strategicznym i przestrzennym, w procesach inwestycyjnych, w zarządzaniu infrastrukturą społeczną, a także w pozyskiwaniu środków finansowych na te działania – wszystko w kooperacji samorządu lokalnego, mieszkańców i lokalnych społeczności. Szkolenia zostaną zorganizowane w kilkunastu miastach i będą prowadzone w formie seminariów i warsztatów.

Ponadto, dla pięciu wybranych miast Polski przygotujemy – we współpracy z tymi miastami – strategie adaptacji, które miasta te będą mogły zrealizować w kolejnych latach.

Uroczystą inauguracją projektu CLIMCITIES będzie Konferencja otwarcia zaplanowana na 22 III 2017 r. w Muzeum Geologicznym w Państwowym Instytucie Geologicznym w Warszawie. W załączeniu przekazujemy program.

PROGRAM

09:00-10:00 Rejestracja uczestników

SESJA I

moderator: dr Magdalena Głogowska, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB)/KPK PB UE

10:00-10:30 Powitanie gości, otwarcie, prezentacja partnerów projektu

Wystąpienia:

  1. Paweł Sałek, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Klimatycznej, Ministerstwo Środowiska

  2. Artur Michalski, Zastępca Prezesa Zarządu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

  3. Ingrid Norstein, Radca Ambasady Królestwa Norwegii w Polsce

  4. Prof. Haakon Vennamo – Vista Analyse

10:30-10:50 Prezentacja projektu CLIMCITIES

Dr inż. Krystian Szczepański, Dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego (IOŚ-PIB)

10:50-11:10 Zmiany klimatu w Polsce

Prof. dr hab. Maciej Sadowski, IOŚ-PIB

11:10-11:40 Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 oraz adaptacja do zmian klimatu w miastach

Szymon Tumielewicz, Zastępca Dyrektora Departamentu Zrównoważonego Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej, Ministerstwo Środowiska

11:40-12:00 Zadania władz lokalnych w zakresie adaptacji do zmian klimatu

Dr Magdalena Głogowska, IOŚ-PIB/ KPK PB UE

12:00-12:20 Stan przygotowania samorządów lokalnych do adaptacji do zmian klimatu

Dr Katarzyna Szmigiel-Rawska, Uniwersytet Warszawski

12:20-13:20 Lunch

SESJA II

moderator: dr Magdalena Głogowska, IOŚ-PIB/ KPK PB UE

13:20-13:50 Przykłady działań realizowanych w Polsce w ramach adaptacji do zmian klimatu – dobre praktyki (część 1)

Dr Dominika Muszyńska-Jeleszyńska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

13:50-14:30 Przykłady działań realizowanych w Norwegii w ramach adaptacji do zmian klimatu – dobre praktyki (część 2)

Prof. Haakon Vennamo, Vista Analyse

14:30-15:00 Przykłady działań realizowanych w Polsce w ramach adaptacji do zmian klimatu – dobre praktyki (część 3)

Dr Iwona Wagner, Uniwersytet Łódzki

15:00- 15:30 Pytania i dyskusja

Moderacja: dr Magdalena Głogowska, IOŚ-PIB/ KPK PB UE

15:30-15:45 Podsumowanie i zakończenie konferencji

Dr Magdalena Głogowska, IOŚ-PIB/ KPK PB UE

To wydarzenie znajduje się także w naszym kalendarzu.