Zawiązał się Parlamentarny Zespół ds. Transportu Rowerowego

W ubiegły czwartek powstał Parlamentarny Zespół ds. Transportu Rowerowego.

Grupa parlamentarzystów będzie zajmować się szerokim zakresem tematów rowerowych – bezpieczeństwem ruchu, wymaganiami dróg dla rowerów, infrastrukturą rowerową oraz edukacją.

Przewodniczącym Zespołu został Franciszek Sterczewski (KO), wiceprzewodniczącymi zaś Jadwiga Emilewicz (PiS), Urszula Zielińska (KO) oraz Maciej Gdula (Lewica). Pozostałymi członkami są posłowie KO: Klaudia Jachira, Michał Szczerba, Tomasz Aniśko, Małgorzata Tracz oraz posłanka Lewicy Paulina Matysiak.

W latach 20108–2015 funkcjonował już podobny zespół posłów i senatorów – Parlamentarna Grupa Rowerowa. Miała ona duży udział w nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym w 2011 r. W tej kadencji Sejmu działają również m.in. grupy do spraw Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego; Walki z Wykluczeniem Transportowym; Dworca PKP Poznań Główny oraz Poznańskiego Węzła Kolejowego; oraz Obrony Praw Kierowców.