Konferencja Europolis. Zrównoważone miasta – Warszawa, 03.06

Jak poprawiać jakość życia w miastach pamiętając przy tym o ograniczonej ilości zasobów naturalnych i o przyszłych pokoleniach? Jak mądrze korzystać ze środowiska naturalnego by stwarzać warunki do rozwoju społeczno-gospodarczego? Co robią władze miast, a co mogą zrobić obywatele i działające w miastach firmy? Miasta, które gromadzą ponad 70% mieszkańców Europy, zużywają 80% energii oraz są odpowiedzialne za 80% emisji CO2 są dobrym adresatem tych pytań. 

O tym, jak budować miasto z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju będziemy rozmawiać 3 czerwca na konferencji Europolis w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. To okazja do spotkania z prezydentami miast, ekspertami i biznesem. Zapraszają: miasto stołeczne Warszawa i Fundacja Schumana w partnerstwie z Fundacją Konrada Adenauera oraz Orange Polska i Veolia Energia Polska S.A.

Podczas wydarzenia ogłosimy ranking zrównoważonych miast, w którym zestawimy ze sobą 66 polskich miast na prawach powiatu. Ranking obejmie takie obszary funkcjonowania miast jak gospodarka, społeczeństwo, środowisko i polityka. Ranking jest przygotowywany przez Politykę INSIGHT na zlecenie Fundacji Schumana i Fundacji Konrada Adenauera w partnerstwie z Orange Polska, Siemens, Veolia Energia Polska S.A.

Więcej o projekcie

Rejestracja

To wydarzenie znajduje się także w naszym kalendarzu.