Wiedeń: Komunikacja miejska wyprzedziła ruch samochodowy

Austriackie media informowały w zeszłym tygodniu o sukcesie wiedeńskiego transportu publicznego. Liczba posiadaczy rocznych biletów komunikacji miejskiej przekroczyła liczbę zarejestrowanych samochodów osobowych.

Liczba posiadaczy biletów rocznych zwiększyła się w 2015 roku o 7 procent i osiągnęła liczbę 700 tysięcy osób. Zgodnie ze statystykami dotyczącymi liczby zarejestrowanych samochodów osobowych ich liczba w austriackiej stolicy w 2014 roku wynosiła ok. 683 tysięcy (dane Eurostatu z 2009-2011 mówią o liczbie o kilkanaście tysięcy większej), a więc 380 pojazdów na 1000 mieszkańców.

Według danych Eurostatu z lat 2009-2011 jedne z najniższych wskaźników zmotoryzowania posiadają Tallin (172), Manchester, Paryż (oba 234), Glasgow (257). W Berlinie liczba pojazdów na 1000 mieszkańców wynosiła 290, zaś zgodnie z danymi berlińskiego wydziału planowania oscylowała w tym okresie między 300 a 350, rok wcześniej w Londynie wskaźnik ten wynosił 360. Około 400 pojazdów na 1000 mieszkańców posiadają m.in. miasta zagłębia Ruhry. Na drugim biegunie znajdują się miasta bułgarskie i włoskie czego przykładem są Sofia (570) i Rzym (700)1.

Na drugim biegunie znajdują się również niektóre polskie miasta. Według danych GUS z 2014 roku na 1000 mieszkańców Warszawy, która podobnie jak Wiedeń posiada 1,7 mln mieszkańców, przypada około 620 pojazdów osobowych. W Poznaniu, Katowicach czy Opolu liczba ta wynosi około 600 pojazdów. Wśród miast wojewódzkich najmniej zmotoryzowany jest Białystok z 377 pojazdami na 1000 mieszkańców. W Polsce są jednak miasta gdzie liczba zarejestrowanych pojazdów osobowych przekroczyła 700 pojazdów osobowych czego przykładem jest Sopot2.

motoryzacja

Warto prześledzić także udział procentowy transportu w Wiedniu:

  • Publiczny transport zbiorowy – 39%;
  • Pojazdy prywatne – 27%;
  • Ruch rowerowy – 7%;
  • Ruch pieszy – 26%;
  • Motocykle – 1%.

Wyniki możemy porównać z największymi polskimi miastami dzięki narzędziu TEMS:

Podzial zadan przewozowych

1 - źródło: Eurostat; zarejestrowane samochody na 1000 mieszkańców w europejskich miastach w latach 2009-2011
2 - Bank Danych Lokalnych / GUS (dane z roku 2014)