Miliony samochodów na ulicach Warszawy

Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie przedstawił wyniki Automatycznych Pomiarów Ruchu w 2015 roku. Najbardziej zatłoczoną stołeczną arterią jest aleja Prymasa Tysiąclecia.

System Automatycznych Pomiarów Ruchu w Warszawie działa już od lat 90., obecnie liczy 109 punktów pomiarowych, a rokrocznie przybywają nowe. Dane o liczbie pojazdów zbierane są dzięki zainstalowaniu pętli indukcyjnych pod warstwą ścieralną dróg.

RuchdrogowyKS

Największą liczbę pojazdów zarejestrowano w alei Prymasa Tysiąclecia – w ubiegłym roku przekrój tej ulicy na odcinku między Armatnią a Kasprzaka pokonało 38 625 914 samochodów. Daje to dobowe natężenie ruchu w dzień powszedni o wartości ponad 120 tysięcy (zakładając, że w weekendy i święta ruch jest mniejszy o 40%). Na następnych miejscach najbardziej zatłoczonych dróg jest Dolina Służewiecka oraz Wisłostrada – niemal 30 mln pojazdów. Ważną rolę w systemie komunikacyjnym odgrywają przeprawy mostowe – w tej klasyfikacji pierwsze miejsce zajmuje most Marii Skłodowskiej-Curie z przeszło 24 mln pojazdów.

Obserwuje się również duży ruch na drogach wjazdowych do stolicy – Alei Krakowskiej, Czecha i Pułkowej. ZDM optymistycznie podaje, iż natężenie od kilku lat utrzymuje się na stabilnym poziomie, a np. na ulicy Wawelskiej ruch spadł w skali roku o milion pojazdów, jest to jednak wynik wyłączenia z ruchu Mostu Łazienkowskiego. Liczby te świadczą o palącej potrzebie budowy obwodnicy Warszawy, a także dalszych inwestycji w rozwój systemu komunikacji publicznej – zarówno w centrum miasta, jak i w porozumieniu z gminami ościennymi. Warszawiacy, pomimo dobrze działającego transportu publicznego, posiadają także dużą liczbę samochodów osobowych. 620 pojazdów na 1000 mieszkańców plasuje stolicę w niechlubnej czołówce miast w Polsce i Europie.

W tym roku Główna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad opublikuje wyniki Głównego Pomiaru Ruchu 2015. Obecne dane dotyczące ruchu na sieci dróg krajowych oraz wojewódzkich (z wyłączeniem dróg na terenie miast na prawach powiatu) pochodzą z 2010 roku. Pierwsze publikacje zostaną udostępnione 31 marca 2016.

PomiarWarszawa2015