AKTUALNOŚCI

Warszawa aktualizuje strategię rozwoju miasta

Władze Warszawy ogłosiły wczoraj przystąpienie do aktualizacji strategii, która określi kierunki rozwoju miasta do 2030 roku. Miasto przewiduje duży udział mieszkańców.

Prace nad poprzednią Strategią Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do roku 2020 rozpoczęły się w lutym 2004 roku i trwały około 20 miesięcy. Dziś strategia wymaga aktualizacji stąd decyzja władz miasta o przystąpieniu do prac nad jej zmianą. Strategia przedstawiać ma najważniejsze cele rozwojowe miasta przez najbliższe kilkanaście lat. Prace nad strategią potrwać mają dwa lata. Jeszcze w tym miesiącu rozpocznie się formułowanie wizji Warszawy, które potrwa do stycznia. W ramach pierwszego etapu miasto planuje rozmowy o przyszłości miasta z mieszkańcami, przedstawicielami środowisk lokalnych oraz ekspertami.

Chcemy, aby proces aktualizacji strategii rozwoju miasta był otwarty, profesjonalny i inspirujący. Dlatego zapraszam do udziału w nim każdego warszawiaka, aby wypowiedział się w jakiej Warszawie chciałby mieszkać, uczyć się, pracować i spędzać wolny czas za 15 lat, czyli w 2030 roku powiedziała Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy.

Debaty odbędą się:

  • 23 września, godz. 17.00 – Warszawa 2030 – debata otwierająca proces aktualizacji strategii, miejsce: Pałac Kultury i Nauki, sala ratuszowa;
  • 5 października, godz. 16.30 – Warszawa 2030. Społeczeństwo, miejsce: Centrum Promocji Kultury, ul. Podskarbińska 2;
  • 21 października, godz. 16.30 – Warszawa 2030. Przestrzeń, miejsce: Pałac Kultury i Nauki, sala ratuszowa;
  • 26 października, godz. 16.30 – Warszawa 2030. Gospodarka, miejsce: Centrum Nauki Kopernik.
  • 28 października, godz. 17.00 – Konferencja Warszawa 2030. Miasto przyszłości, miejsce: BUW

Mieszkańcy Warszawy swoje oczekiwania przedstawiać mogą również w dniach 5-30 października za pomocą internetowej ankiety dostępnej na stronie  www.2030.um.warszawa.pl oraz w urzędach dzielnic, domach kultury czy bibliotekach.

Autor: Nikos Roussos; źródło: Flickr; lic. CC-BY-SA 2.0

Warszawa. Autor: Nikos Roussos; źródło: Flickr; lic. CC-BY-SA 2.0

Drugi etap prac będzie polegał na przeprowadzeniu diagnozy strategicznej na podstawie wyników badań oraz prac grup roboczych. W pracach grup roboczych będą mogli wziąć udział mieszkańcy. Nabór do grup ds. społecznych, ds. gospodarczych oraz ds. przestrzennych przewidziany jest w dniach 23-28 października. Powstanie również grupa robocza skupiająca przedstawicieli wszystkich urzędów dzielnic oraz grupa specjalistów zajmujących się stworzeniem ram dla późniejszej realizacji strategii. Powstała diagnoza określić ma potencjały i wyzwania stające przed miastem. Pomóc ma także w określeniu celów na których skoncentrować powinno się miasto w swoich działaniach. Projekt strategii zostanie poddany konsultacjom społecznym. Podczas spotkań konsultacyjnych oraz za pomocą formularza dostępnego on-line mieszkańcy oraz przedstawiciele środowisk lokalnych będą mogli wyrazić swoją opinię na temat wypracowanego dokumentu.

źródło: um.warszawa.pl