AKTUALNOŚCI

Wielkie Plany w Rękach Obywateli – premiera książki i dyskusja, Warszawa, 24.01.2019

fot. Justyna Chmielewska

W czwartek 24 stycznia o godzinie 18:00 zapraszamy na Pańską 3 do siedziby Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie/ Museum of Modern Art in Warsaw na premierę książki i dyskusję wokół opublikowanych przez Fundacja Bęc Zmiana “Wielkich planów w rękach obywateli” Artura Jerzego Filipa. Spotkanie poprowadzi Artur Celiński z Magazyn Miasta/ Cities Magazine, a w dyskusji obok autora wezmą udział Monika Konrad z Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy i Tomasz Fudala z MSN.

Co byłoby, gdyby obywatele mogli inicjować i realizować wielkie wizje urbanistyczne zupełnie oddolnie? I gdyby dysponowali środkami, by swoje plany skutecznie wdrażać i chronić? Czy byłoby to zagrożeniem, czy nową szansą dla planowania miast? Jak stworzyć narzędzie, które pozwalałoby zrzeszać koalicjantów, budować trwałe relacje z lokalnymi władzami publicznymi, współdecydować o wydatkowaniu miejskich środków? Dzisiaj każda grupa kombinuje, jak może: zawiązując nieformalne porozumienia, podpisując listy intencyjne, odwołując się do lokalnych partnerstw i inicjatyw. Czy możliwe jest jednak wprowadzenie współzarządzania jako narzędzia urbanistycznego?

“Od zapowiedzi podważenia powszechnie panującego przekonania, przez szczegółową analizę przypadku, do prawdziwego spotkania z bohaterami, autentycznymi twórcami Szlaku, Artur Jerzy Filip zamienia na ogół nudnawą dla nieprofesjonalnego czytelnika pracę naukową w trzymającą w napięciu lekturę na pograniczu literatury faktu i fascynującej wizji.”

– Profesor Konrad Kucza-Kuczyński, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej (fragment recenzji)


O autorze:

dr Artur Jerzy Filip – badacz i praktyk innowacyjnych form międzysektorowego współzarządzania projektami miejskimi. Studiował na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej oraz w Pratt Institute w Nowym Jorku. Swoją rozprawę doktorską poświęcił amerykańskim oddolnym grupom partnerskim działającym na rzecz realizacji wielkoprzestrzennych projektów urbanistycznych. Stypendysta Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Stołecznego Warszawy. Adiunkt na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej oraz stały współpracownik Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

O prelegentach:

Artur Celiński – Politolog, konsultant, miejski aktywista, ekspert od polityki kulturalnej i znaczenia kultury dla rozwoju miast. Promotor innowacji w zarządzaniu politykami publicznymi i wprowadzaniu narzędzi dialogu obywatelskiego. Wiceprezes Zarządu Res Publica, szef zespołu projektu DNA Miasta. Pomysłodawca i koordynator badania „DNA Miasta: Miejskie Polityki Kulturalne”. Redaktor i współredaktor ponad 10 raportów badawczych dotyczących polityki kulturalnej w polskich miastach. Członek Zespołu ds. polityk lokalnych przy Narodowym Centrum Kultury. Gościnnie pracuje jako wykładowca akademicki (UW, UKSW, ASP w Warszawie).

Monika Konrad – Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej. Praktykę zawodową zdobyła m.in w pracowniach OMA i Claus en Kaan Architecten w Holandii, w ostatnich czterech latach pracowała w na stanowisku dyrektora ds. projektów w KB Strełka w Moskwie. Aktualnie Zastępca Dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy.

Tomasz Fudala – historyk sztuki, kurator w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Interesuje się architekturą, wystawiennictwem, czego dotyczyła jego wystawa „Przestrzeń między nami”. Kuratorował w latach 2009-2017 festiwal WARSZAWA W BUDOWIE organizowany przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej i Muzeum Warszawy. Prowadzi projekt konserwacji Domu Hansenów w Szuminie. Publikował w następujących czasopismach: Domus, Artforum, Odra, Obieg, Czas Kultury. Otrzymał nagrodę krytyków im. Jerzego Stajudy oraz medal Bene Merentibus Stowarzyszenia Architektów Polskich za zasługi dla architektury polskiej.