AKTUALNOŚCI

VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Innowacyjne Rozwiązania Rewitalizacji Terenów Zdegradowanych

Rewitalizacja obiektów i terenów poprzemysłowych to wiodąca tematyka VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej Innowacyjne Rozwiązania Rewitalizacji Terenów Zdegradowanych, która odbędzie się 6-8 października 2014 w Ustroniu i Katowicach. W konferencji wezmą udział naukowcy z Brazylii, Grecji, Indii, Iranu, Niemiec, Pakistanu, Polski, Republiki Czeskiej, Słowenii, Wielkiej Brytanii i USA.

Revitare1

Rewitalizacja terenów poprzemysłowych i zdegradowanych stanowi jedno z poważniejszych wyzwań stojących przed tzw. starymi okręgami przemysłowymi. Jednym z ważniejszych czynników rozwoju każdego regionu, który przeszedł proces restrukturyzacji przemysłu, jest kompleksowa rewitalizacja terenów i obiektów postindustrialnych pozostałych po tym procesie.

Konferencja dotyczy przyrodniczo-krajobrazowych, technologiczno-inżynierskich, projektowoplanistycznych, ekonomicznych, finansowych oraz społecznych aspektów rewitalizacji terenów zdegradowanych. W trakcie Konferencji 43 referaty przedstawią naukowcy z uczelni wyższych i instytutów badawczych, przedstawiciele państwowych, samorządowych i prywatnych organizacji biorących udział w procesie rewitalizacji terenów zdegradowanych, a szczególnie terenów poprzemysłowych. Referat wprowadzający pt. Zagospodarowanie terenów i obiektów poprzemysłowych w Polsce w latach 1989-2014, wygłosi prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof Gasidło z Politechniki Śląskiej w Gliwicach – Wydziału Architektury.

W trzecim dniu Konferencji odbędzie się sesja terenowa – objazd terenów przykładowych rewitalizacji: tereny prezentujące dziedzictwo kulturowe i przemysłowe – tereny zanieczyszczone – obiekty postindustrialne w tkance miejskiej. W trakcie Konferencji odbędą się finał i prezentacje laureatów III edycji Ogólnopolskiego konkursu dla studentów i młodych pracowników nauki na prace naukowo-badawcze dotyczące rewitalizacji terenów zdegradowanych – REVITARE.

Zapraszamy do udziału i liczymy, że jak w latach ubiegłych w wymianie doświadczeń podczas Konferencji wezmą udział przedstawiciele władz regionalnych i lokalnych, właściciele terenów, inwestorzy, firmy zajmujące się oczyszczaniem oraz rekultywacją gleb i wód, firmy budowlane, instytucje finansujące i ubezpieczeniowe.

Termin rejestracji uczestników upływa 19 września 2014. Szczegóły organizacyjne dostępne są na stronie internetowej Konferencji www.revitare-conf.pl

Konferencję już po raz ósmy organizują Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oraz Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego. Honorowy patronat nad Konferencją objęli:

  • Lena Kolarska- Bobińska – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
  • Janusz Piechociński – Wicepremier, Minister Gospodarki,
  • Maciej H. Grabowski – Minister Środowiska,
  • Kazimierz Karolczak – Wicemarszałek Województwa Śląskiego.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej: www.revitare-conf.pl
To wydarzenie znajduje sie takze w naszym kalendarzu. w naszym kalendarzu.