AKTUALNOŚCI

Partycypacja społeczna w planowaniu przestrzennym – poradnik

Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa przygotował podręcznik dotyczący partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym.

„Przestrzeń do dialogu. Praktyczny podręcznik o tym, jak prowadzić partycypację społeczną w planowaniu przestrzennym”

Okładka podręcznika „Przestrzeń do dialogu. Praktyczny podręcznik o tym, jak prowadzić partycypację społeczną w planowaniu przestrzennym” | KIPPiM

Poradnik „Przestrzeń do dialogu. Praktyczny podręcznik o tym, jak prowadzić partycypację społeczną w planowaniu przestrzennym” powstał na zlecenie Departamentu Polityki Przestrzennej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Jego celem jest przekazanie praktycznej i konkretnej wiedzy w zakresie partycypacji społecznej wszystkim osobom zaangażowanym w tworzenie dokumentów planistycznych. I choć publikacja jest adresowana przede wszystkim do pracowników administracji samorządowej, to stanowić może interesującą lekturę dla wszystkich pragnących zaangażować się w planowanie przestrzeni miast.

Na blisko trzystu stronach omówiono rolę partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym oraz zasady i metody prowadzenia zaawansowanego procesu konsultacji społecznych. Podręcznik składa się z dziesięciu rozdziałów. Pierwsze z nich stanowią wstęp do teorii partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym. W publikacji omówiono uwarunkowania prawne partycypacji społecznej w systemie planowania przestrzennego w Polsce oraz wątpliwości dotyczące udziału społeczeństwa w planowaniu przestrzennym: jego aktorów, zalet, ograniczeń i potencjalnych problemów. W ramach tej części podręcznika można poznać zasady i praktyczne wskazówki dotyczące organizacji konsultacji społecznych.

W podręczniku znajdziemy również opis techniki działań partycypacyjnych. W rozdziale dziewiątym przedstawione zostały dobre praktyki, uwzględniające doświadczenia osób sporządzających dokumenty planistyczne, które dotyczą zarówno procesu partycypacji jak i późniejszego wdrożenia. Wśród nich znajdziemy projekty dotyczące śródmieścia Trzebini, gorzowski program Miastowizja czy program konsultacji społecznych planów miejscowych w Poznaniu.

źródło: KIPPiM