AKTUALNOŚCI

Seminarium: Problemy planistyczne – jesień 2019, Wrocław, 25-26.11.2019

Mamy zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w Seminarium, pt.: „PROBLEMY PLANISTYCZNE – Jesień 2019”, które odbędzie się w dniach 25-26 listopada 2019 r. we Wrocławiu. Seminarium to, będzie kolejnym z cyklu szkoleń poświęconych różnym zagadnieniom, związanym z szeroko rozumianą gospodarką przestrzenną, organizowanych od 2003 roku przez Zachodnią Okręgową Izbę Urbanistów z siedzibą we Wrocławiu, a po jej likwidacji przez Stowarzyszenie Urbanistów ZOIU.

W programie jesiennego Seminarium przewidziano omówienie szeregu istotnych zagadnień wiążących się z praktyką planowania i zagospodarowania przestrzennego. Między innymi będzie mowa o doświadczeniach we wdrażaniu uchwał krajobrazowych, o niektórych aspektach ekonomicznych wiążących się z planowaniem przestrzennym, a także o styku tego planowania z różnymi rodzajami komunikacji i transportu, jak również z górnictwem, geologią i remediacją gruntów.

Seminarium jest okazją do pozyskania wielu informacji, niezbędnych profesjonalistom zajmującym się planowaniem przestrzennym. Służyć temu będą plenarne obrady i kuluarowe rozmowy w trakcie przerw, a także wieczorne spotkanie w poniedziałek 25 listopada 2019 r., które odbędzie się w restauracji Stary Klasztor przy ul. Purkyniego 1 w pobliżu pl. Dominikańskiego.

Seminarium odbędzie się w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy przy ul. Kopernika 5.

Zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej do 22 listopada 2019 r. Formularz zgłoszeniowy należy wysłać na adres biuro [at] suzoiu.pl

Szczegóły: http://suzoiu.pl/

To wydarzenie znajduje się także w naszym kalendarzu.