Poznań z uchwałą krajobrazową

Poznańscy radni przyjęli pod koniec stycznia uchwałę krajobrazową. Pierwsze efekty w obszarze staromiejskim zobaczymy za około rok, a dla innych części miasta za 2 lub za 5 lat.

Głosowanie nad uchwałą krajobrazową odbyło się w dniu 24 stycznia. Większość (21) radnych opowiedziało się za przyjęciem dokumentu, 8 było przeciw, a 5 wstrzymało się od głosu.

W uchwale Poznań został podzielony na cztery obszary:

  • Obszar staromiejski, obejmuje Stary Rynek i okolice oraz Chwaliszewo i Śródkę.
  • Obszar centrum i historycznych dzielnic, obejmuje centrum miasta, Łazarz, Jeżyce, Wildę, Grunwald, a także część Starych Winograd, Sołacza, Łęg Dębińskich i osiedla Główna.
  • Obszar zurbanizowany, obejmuje osiedla mieszkaniowe oraz założenia usługowe i przemysłowe.
  • Obszar przyrodniczy, będący częścią klinowo-pierścieniowego systemu zieleni.
Granice obszarów w ramach poznańskiej uchwały krajobrazowej

Pełna mapa obszarów jest dostępna na mapie opublikowanej przez miasto.

Billboardy poza centrum

Największe nośniki reklamowe będą mogły mieć 18 m². Dopuszczone zostały tylko w obszarze zurbanizowanym (oznaczonym na mapie kolorem fioletowym) i na skrajach obszaru obejmującego centrum i historyczne dzielnice – wzdłuż głównych dróg. Ograniczone ma być również sytuowanie reklam wielkoformatowych na budynkach – będzie można je instalować jedynie na elewacjach obiektów w obszarze zurbanizowanym. Tablice i urządzenia reklamowe w formie słupów reklamowych, citylightów oraz pylonów reklamowych dopuszczono we wszystkich obszarach, ale z ograniczeniami.

Ograniczenia dotyczyć mają także liczby oraz wielkości szyldów. Będą mogły one znajdować się na elewacjach budynków lub wyjątkowo – na dachach, ogrodzeniach nieruchomości lub jako szyldy wolnostojące. Uchwała dopuszcza nim m.in. szyldy semaforowe, tradycyjnie (umieszczane nad oknami), tablice zbiorcze i pylony. Największa forma szyldu – pylon o maksymalnej wysokości do 25 m będzie mógł funkcjonować się tylko przy budynkach o powierzchni zabudowy powyżej 15 tys. m² i tylko w ramach obszaru zurbanizowanego.

Uchwała reguluje także terminy dostosowania do obowiązujących w mieście zakazów, zasad i warunków określonych w uchwale. W przypadku nośników reklamowych są one różne dla poszczególnych części miasta. Dla obszaru staromiejskiego – 12 miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały, centrum i historycznych dzielnic – 2 lata, dla obszaru zurbanizowanego i przyrodniczego – 5 lat z wyłączeniem obiektów lub obszarów indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków, dla których ustalono termin 2 lat na dostosowanie. 

Dokument reguluje także zasady dotyczące sytuowania ogrodzeń. Zakłada rezygnację z betonowych elementów prefabrykowanych. Ogrodzenia będą musiały być ażurowe.

Zespół w Wydziale Urbanistyki i Architektury zajmie się egzekwowaniem zapisów uchwały

Uchwała w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie Poznania wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Zgodnie ze stanem na dzień 3 stycznia, uchwały jeszcze nie opublikowano.

Egzekwowaniem zapisów uchwały krajobrazowej będzie zajmował się specjalnie powołany do tego celu zespół w Wydziale Urbanistyki i Architektury. Do jego zadań należy kontrola zgodności usytuowania tablic i urządzeń reklamowych z zapisami uchwały oraz wydawanie decyzji administracyjnych, w tym nakładających kary finansowe na podmioty instalujące nośniki niezgodne z uchwałą. 

W aplikacji Smart City pojawić się ma nowa usługa, która umożliwiająca poznaniakom zgłaszanie nośników reklamowych wymagających weryfikacji pod kątem zgodności z zapisami uchwały krajobrazowej.

Dokument był sześciokrotnie konsultowany z mieszkańcami, przedsiębiorcami, firmami reklamowymi czy radnymi osiedlowymi. Uchwała była opiniowania, uzgadniania oraz wykładana do publicznego wglądu trzy razy.

Nielegalne automaty paczkowe: konserwator reaguje

Poznański Miejski Konserwator Zabytków kilka dni temu ukarał dwie duże firmy, odpowiedzialne za automaty paczkowe. Na podstawie wniosków mieszkańców przeprowadzono kontrolę w efekcie której nakazano demontaż blisko 60 nielegalnie postawionych urządzeń. Znajdują się one w strefie ochrony konserwatorskiej. Spółki odwołały się do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Inne miasta pracują nad uchwałami krajobrazowymi

Pod koniec stycznia rada miasta w Bytomiu przyjęła uchwałę reklamową – również w śląskim mieście najbardziej restrykcyjne przepisy dotyczą Śródmieścia oraz najcenniejszych zabytkowo części miasta. Z ulic miasta reklamy wielkoformatowe na zabytkach. Czas na dostosowanie się do uchwały wynosi od 12 miesięcy do 8 lat. W otatnich tygodnich również w Świdniku radni uchwalili uchwałę krajobrazową.

W Warszawie nowy projekt uchwały jest gotowy – opinie na jego temat wydają teraz odpowiednie urzędy, między innymi Mazowiecki Konserwator Zabytków. Wiceprezydent Michał Olszewski na antenie Radia Kolor mówił, że projekt gotowy będzie do uchwalenia jeszcze w 2023 roku. Na przyjęcie uchwały krajobrazowej cały czas czeka Gdynia w sierpniu odbyły się konsultacje. Uchwała opiniowana przez jednostki miejskie również we Wrocławiu.