Poznań: Park przy Heweliusza i wieża na Szachtach najlepszymi przestrzeniami publicznymi Wielkopolski

Park przy ul. Heweliusza i wieża widokowa na Szachtach w Poznaniu zwyciężyły w konkursie na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Wielkopolsce.

Sąd konkursowy przyznał nagrodę Miastu Poznań za kompleksowe kształtowanie zielonych przestrzeni publicznych na terenie miasta na przykładzie realizacji: Park przy ul. Heweliusza oraz Wieża widokowa i pomost na Stawie Rozlanym. Jury doceniło starania Miasta Poznań w celu stworzenia ogólnodostępnych miejsc wypoczynku i rekreacji, atrakcyjnych dla różnych grup wiekowych mieszkańców, między innymi poprzez zagospodarowanie zdegradowanych lub niezagospodarowanych obszarów miasta przy zachowaniu ich walorów przyrodniczych. Ponadto Sąd Konkursowy zwrócił uwagę na edukacyjny charakter obu realizacji i ich ponadlokalne walory integracyjne. Projekty parku oraz 22-metrowej wieży zostały wybrane w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wyróżnienia przyznano:

– Gminie Rogoźno za realizację Modernizacja oraz wyposażenie Muzeum Regionalnego im. Wojciechy Dutkiewicz w Rogoźnie wraz z zagospodarowaniem otoczenia Placu Karola Marcinkowskiego, za poprawę estetyki placu oraz stworzenie przestrzeni umożliwiającej organizację wydarzeń kulturalnych, integrujących mieszkańców.

– Gminie Żelazków za realizację Budowa Centrum Żelazkowa wraz z placem zabaw, za stworzenie rodzinnego miejsca wypoczynku, rekreacji i spotkań w miejscowości Żelazków.

To już 8. edycja konkursu „Najlepiej zagospodarowana przestrzeń publiczna w Wielkopolsce”, organizowanego przez Oddział TUP w Poznaniu. Biorą w nim udział przestrzenie publiczne na terenie województwa wielkopolskiego, które mogą pochwalić się wysokimi wartościami społecznymi, ekologicznymi, kulturowymi, organizacyjnymi czy marketingowymi. Wpłynęło 9 zgłoszeń, z czego 6 poddano ocenie. Pozostałe zgłoszenia nie spełniały podstawowych założeń konkursu. Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie dyplomów odbędzie się w dniu 14 lutego 2019 r. podczas konferencji XII „Dzień Urbanisty”, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Konkurs odbył się pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego.