Piotr Lorens wybrany Architektem Miasta Gdańska

Piotr Lorens został Architektem Miasta Gdańska. Dziś o nowym stanowisku w gdańskim magistracie opowiedzieli podczas konferencji prasowej Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska, Piotr Grzelak, zastępca prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju oraz nowy Architekt Miasta.

Centrum Gdańska | fot unsplash

Centrum Gdańska | fot unsplash

O naborze informowaliśmy na początku lutego. W konkursie na to stanowisko zgłosiło się pięciu chętnych. Do wymagań niezbędnych zaliczono m.in. wykształcenie wyższe drugiego stopnia z zakresu architektury lub urbanistyki, minimum 10-letni staż pracy lub okres prowadzenia działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku, minimum 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym lub okres kierowania zespołem pracowniczym, minimum 3-letni okres doświadczenia w zawodzie architekta lub urbanisty.

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej ogłoszono wybór Architekta Miasta. Został nim Piotr Lorens. Od ukończenia studiów na Politechnice Gdańskiej w 1994 roku związany jest z tamtejszym Wydziałem Architektury. W latach 1996-1997, w ramach stypendium Fulbrighta wyjechał na staż do USA, gdzie ukończył Special Program for Urban nad Regional Studies na Massachusetts Institute of Technology oraz International Training Program na Harvard University. W 2001 roku obronił rozprawę doktorską, poświęconą rewitalizacji frontów wodnych miast portowych. W 2007 roku, po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego, został kierownikiem Katedry Urbanistyki i Planowania Regionalnego na Wydziale Architektury PG. Jest wiceprezydentem Międzynarodowego Stowarzyszenia Planistów Miejskich i Regionalnych ISOCARP. W latach 2003-2009 pełnił funkcję prezesa Zarządu Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich w Gdańsku, później był wiceprezesem Zarządu Głównego TUP. Od 2015 do 2018 roku pełnił funkcję prezesa Zarządu Głównego TUP, a od 2011 r. – wiceprezydenta Międzynarodowego Stowarzyszenia Planistów Miejskich i Regionalnych.

Mam nadzieję, że moje doświadczenie teoretyczne i praktyczne związane z planowaniem rozwoju miasta, kształtowaniem struktur miejskich przyda się miastu Gdańsk i zbudujemy miasto przyjazne, w którym przestrzeń będzie zagadnieniem dyskutowanym dogłębnie zanim zapadną decyzję planistyczne oraz dotyczącymi pozwoleń na budowę

– mówił podczas dzisiejszej konferencji prasowej Piotr Lorens.

Architekt Miasta z własnym Biurem

Biuro Architekta Miasta powstanie z połączenia Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz Referatu Planów i Marketingu podlegającego Wydziałowi Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Ma pozwolić skoordynować działania związane z planowaniem przestrzeni.

Stolica województwa pomorskiego zdecydowała na połączenie modelu wrocławskiego oraz łódzkiego funkcjonowania stanowiska. Architekt będzie więc kierował pracą własnego Biura. Biura Architekta Miasta Urzędu Miejskiego w Gdańsku obejmować będzie w szczególności:

 • wyznaczanie wytycznych dla realizacji przedsięwzięć;
 • poszukiwanie i tworzenie innowacyjnych rozwiązań oraz narzędzi w postaci dokumentów strategicznych oraz kierunkowych w dziedzinie przestrzennej, w tym programów, polityk i modeli Miasta, opartych na konsultacjach społecznych i dobrych praktykach niezbędnych w procesie rozwoju urbanistyczno-architektonicznym Miasta; 
 • inicjowanie dialogu i poszukiwanie najlepszych rozwiązań dla obszarów konfliktowych/strategicznych w zakresie zagospodarowania przestrzeni miejskiej, 
 • wydawanie opinii urbanistycznych i architektonicznych;
 • udział w pracach Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej;
 • opiniowanie strategicznych decyzji o warunkach zabudowy oraz pozwoleń na budowę (pozostałe – jak obecnie), w tym udział w negocjacjach z inwestorami;
 • zgłaszanie wniosków o sporządzenie lub zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w przypadku zidentyfikowania takich potrzeb; 
 • prowadzenie analiz urbanistyczno-architektonicznych na potrzeby wybranych inwestycji Miasta, prowadzenie konsultacji społecznych w tym zakresie; 
 • podejmowanie działań związanych z promocją i edukacją;
 • współpraca przy prowadzeniu spraw związanych z tworzeniem parków kulturowych; 
 • prowadzenie listy dóbr kultury współczesnej;
 • monitorowanie stanu zachowania zabytków będących własnością Miasta oraz sporządzanie i sprawozdawczość z zakresu gminnego programu opieki nad zabytkami;
 • wykonywanie zadań związanych z nadzorem nad fundacjami realizującymi zadania z zakresu opieki nad zabytkami.

Funkcja architekta miasta pojawiać zaczęła się w Europie w XIX wieku wraz z rozwojem miast oraz industrializacją. W drugiej połowie wieku na terenie Prus działały jednostki odpowiedzialne za budownictwo, urbanistykę i infrastrukturę. Nadzór zaś sprawowała policja budowlana (Baupolizei). Zakres funkcji architekta miejskiego był wówczas szerszy, tak samo jak i uprawnienia. Architekt mógł bowiem korygować lub odrzucać składane projekty. Wśród architektów miejskich Gdańska wyróżnić można m.in. Juliusa Albrechta Rechta (w latach 1856-1893), Martina Kießling (lata 20. XX wieku), Hugo Althof (w randze senatora w latach 20. i 30. XX wieku). W latach 2000-2001 funkcję Architekta Miasta pełnił Wiesław Bielawski. Obecnie w Gdańsku około 70% terenów jest pokryte planami zagospodarowania przestrzennego.