AKTUALNOŚCI

Ministerstwo planuje promować plany zrównoważonej mobilności miejskiej

Dwa lata będzie trwał pilotaż, który ma na celu zachęcić lokalne władze do stworzenia i wdrażania planów zrównoważonej mobilności miejskiej. Plany są popularnym narzędziem rozwoju w krajach europejskich.

Katowice | fot. Wojciech Wojtowicz

Katowice | fot. Wojciech Wojtowicz

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, z języka angielskiego SUMP (Sustainable Urban Mobility Plan) jest kompleksowym dokumentem rangi strategicznej, opracowanym i wdrażanym przez władze miasta i podmioty zaangażowane w realizację polityki transportowej. Narzędzie tworzone, przy udziale społecznym, ma ułatwiać planowanie długookresowe. Pozytywne doświadczenia związane z wprowadzeniem SUMP wskazują miasta w krajach o rozwiniętej i ugruntowanej kulturze dialogu społecznego, takie jak Dania, Szwecja, Holandia czy Niemcy, gdzie plany transportowe sporządzane są od wielu lat. Skoordynowane są z planami zagospodarowania przestrzennego.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury, Komisją Europejską, Inicjatywą Jaspers oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych organizuje pilotaż, którego celem jest wsparcie chętnych samorządów w przygotowaniu planów zrównoważonej mobilności miejskiej. Czas trwania pilotażu szacowany jest na 2 lata. W ubiegłym tygodniu odbyła się konferencja otwierająca projekt.

Do udziału w projekcie zgłosiło się 37 miast i grup samorządów. Do ścisłej współpracy z unijną inicjatywą JASPERS zostało wybrane 5 z nich: Rawicz, Konin, Białostocki Obszar Funkcjonalny, Obszar Funkcjonalny Gdańsk-Gdynia-Sopot oraz Subregion Centralny Województwa Śląskiego. Eksperci z JASPERS pomóc mają przy aktualizacji posiadanego lub przygotowaniu nowego planu zrównoważonej mobilności miejskiej (w tym: w identyfikacji i ocenie danych, opracowaniu zamówienia na niezbędne analizy, ocenie jakości dokumentacji oraz jej odbiorze od wykonawcy). Czas trwania pilotażu szacowany jest na 2 lata.

Pozostałe 32 miasta zostaną zaproszone do udziału w bezpłatnych warsztatach na temat transportu publicznego. Podczas spotkań przedstawiane będą wyniki pracy z wybranymi pięcioma miastami. Nastąpić ma prezentacja dobrych praktyk, ale i zagrożeń czy błędów, jakie mogą czekać na jednostki. Sesje warsztatowe będą odbywać się raz na kwartał.

Więcej szczegółów na stronach rządowych: link