AKTUALNOŚCI

Nowy zespół doradczy zajmie się Kodeksem Urbanistyczno-Budowlanym

Minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński powołał zespół doradczy do przygotowania założeń reformy procesu inwestycyjno-budowlanego oraz systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Minister Kwieciński oraz wiceminister Artur Soboń wręczyli powołania członkom zespołu eksperckiego w piątek. Należeć będą do niego architekci, urbaniści, przedstawiciele firm deweloperskich, przedstawiciele ministerstwa i parlamentu, a także pracownicy branży budowlanej.

Zespół zmiana prawa MIIR GOV PL

Członkowie nowo powołanego zespołu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju | fot. Bartlomiej Kosinski za: MIIR.gov.pl

Będą oni odpowiedzieli za prace nad reformą procesu inwestycyjno-budowlanego. Jak precyzuje Ministerstwo: “w sposób szczególny obejmującej zmianę ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zmianę ustawy Prawo budowlane.” Zespół przedstawiać ma też stanowiska do uwag zgłaszanych w toku prowadzonych prac legislacyjnych uwzględniających wyniki prac zespołu.

Ministerstwo zapewnia, że podczas prac nad reformą prawa, pod uwagę ma być brany już wykonany dorobek, w tym ten związany z próbami wprowadzenia w życiu Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego. Taka treść komunikatu oznacza, że projekt “Kodeksu” po raz kolejny w związku ze zmianą rządu przejdzie znaczną modyfikację i opracowywany będzie według nowych założeń.

Efektem prac mają być zmiany legislacyjne, które “spowodują uproszczenie, skrócenie oraz zmniejszenie represyjności procesu inwestycyjno-budowlanego oraz poprawią funkcjonowanie systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego poprzez wprowadzenie nowych mechanizmów prorozwojowych i przyjaznych inwestorowi, jednocześnie chroniących konstytucyjne prawa innych uczestników tych procesów.”

Zespół składa się z 16 członków:

 • Ryszard Kowalski – Prezes Zarządu Związku Pracodawców – Producentów Materiałów dla Budownictwa. W przeszłości był m.in. Przewodniczącym Rady Wyrobów Budowlanych, a także współautorem projektu ustawy o wyrobach budowlanych i jej nowelizacji. Były ekspert sejmowej Komisji Infrastruktury. Autor publikacji dotyczących rynku materiałów budowlanych, polityki przestrzennej i mieszkaniowej.
 • Robert Dziwiński – były Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, a wcześniej Zastępcy GINB. Z wykształcenia prawnik. Obecnie prowadzi działalność gospodarczą specjalizując się w doradztwie prawnym z zakresu procesu inwestycyjno-budowlanego. Były członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego.
 • Norbert Książek – Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. Wieloletni pracownik Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, specjalizujący się w orzecznictwie. Z wykształcenia prawnik.
 • Magdalena Błeńska – poseł na Sejm RP VIII kadencji (partia Porozumienie). Z wykształcenia architekt, studiowała na Wydziale Architektury Politechniki RWTH Aachen w Niemczech. Członek sejmowej Komisji Infrastruktury.
 • Robert Mikulski – radca prawny i legislator. Pracował m.in. w Rządowym Centrum Legislacji (jako główny legislator), Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Urzędzie Rady Ministrów i Ministerstwie Finansów oraz w Wydziałach Geodezji i Kartografii oraz Architektury Urzędu Miasta Konstancin-Jeziorna.
 • Tomasz Sławiński – urbanista, magister inżynier budownictwa lądowego, magister inżynier architekt oraz doktor nauk humanistycznych w zakresie historii. Był wieloletnim pracownikiem m.in. Biura Planowania Rozwoju Warszawy, a następnie Mazowieckiego Biura Planowania Rozwoju Regionalnego. Członek Rady Towarzystwa Urbanistów Polskich. Autor prac eksperckich z dziedziny prawno-urbanistycznej oraz opinii urbanistycznych dla sektora deweloperskiego.
 • Artur Kosicki – autor ponad 50 publikacji z zakresu procesu budowlanego, gospodarowania nieruchomościami i zagospodarowania przestrzennego. Współautor dodatku specjalnego do miesięcznika Nieruchomości C.H.Beck “Prawo budowlane w orzecznictwie sądów administracyjnych”. Wieloletni Zastępca Dyrektora Departamentu Architektury Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Z wykształcenia prawnik. Obecnie doradca Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela.
 • Dariusz Anisiewicz – architekt, członek Krajowej Komisji Rewizyjnej Izby Architektów RP, w przeszłości pełnił funkcje m.in. członka Rady Krajowej, a także przewodniczącego Świętokrzyskiej Okręgowej Rady Izby Architektów. Pracuje jako specjalista ds. postępowań planistycznych i administracyjnych. Jest członkiem kilku gminnych Komisji Urbanistyczno-Architektonicznych m.in. MKUA w Kielcach.
 • Piotr Andrzejewski – architekt, jest członkiem Krajowej Rady Izby Architektów RP. W ramach Rady pełni funkcję przewodniczącego Komisji Legislacji.
 • Marek Poddany – Wiceprezes Zarządu Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Prezes Zarządu firmy deweloperskiej Sedno Dom Sp. z o.o.
 • Mirosław Hagemejer – architekt i członek Krajowej Rady Izby Architektów RP. Dyrektor Wydziału Planowania w Departamencie Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miasta Lublina. Wcześniej jako Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa był Głównym Architektem Miasta Lublina.
 • Mariusz Ścisło – Prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP. Posiada 40 lat doświadczenia w projektowaniu i realizacji obiektów użyteczności publicznej, sportowo-rekreacyjnych, biurowych, obiektów i osiedli mieszkaniowych. Autor licznych opracowań urbanistycznych. Były konsultant Zespołu Kodyfikacyjnego Prawa Budowlanego.
 • Izolda Buzar-Śmigiel (Radca Ministra) i Grzegorz Kubaszewski (Naczelnik Wydziału Wykonywania oraz Ograniczania Praw do Nieruchomości) – pracownicy Departamentu Polityki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.
 • Anita Grabowska-Wlaź (Dyrektor) i Jarosław Sosnowski (Zespół Koordynacji i Nadzoru) – pracownicy Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Anita Grabowska-Wlaź została powołana na przewodniczącego zespołu. Jarosław Sosnowski został jego sekretarzem.