AKTUALNOŚCI

Mieszkanie Plus w Krakowie blisko ukończenia. Projekty w Kępicach i Jarocinie ukończone

Cztery z ośmiu budynków składających się na krakowską inwestycje Mieszkanie Plus mają już gotową konstrukcję. Radni Miasta Krakowa podjęli już uchwałę określającą kryteria społeczne podczas rekrutacji do mieszkań.

Niespełna rok po rozpoczęciu budowy osiedla Mieszkanie Plus na krakowskich Klinach, przy ul. Anny Szwed-Śniadowskiej, w połowie budynków wykonano już całą ich konstrukcję łącznie z dachem. Łącznie na Klinach powstaje 481 mieszkań. Ponad 90% wszystkich lokali mieszkalnych będą stanowiły mieszkania dwu i trzypokojowe. Inwestycja jest realizowana przez spółkę Bartla Development i PFR Nieruchomości S.A. w ramach rządowego programu mieszkaniowego. Przewidywanym terminem zakończenia prac budowalnych jest jesień 2021 roku.

Osiedle na krakowskich Klinach | PFR Nieruchomości

Osiedle na krakowskich Klinach | fot. PFR Nieruchomości | mat. prasowe

Znamy także społeczne kryteria naboru do mieszkań. Radni Miasta Krakowa podjęli już uchwałę określającą kryteria społeczne podczas rekrutacji do mieszkań. Zgodnie z jej zapisami pierwszeństwo w naborze będą miały rodziny z dziećmi – za każde dziecko przyznawane będzie 5 punktów. Tyle samo punktów zostanie przyznanych w przypadku każdej osoby pełnoletniej, która nie ukończyła 35 roku życia. Ta sama osoba będzie mogła liczyć na dodatkowe 5 punktów, jeżeli ukończyła studia wyższe. Również 5 punktów otrzyma kandydat na najemcę, który rozlicza się z podatku dochodowego w Krakowie. Dodatkowo punkty będą mogły otrzymać osoby niepełnosprawne, seniorzy oraz osoby o statusie repatrianta.

Nabór do mieszkań będzie składał się z dwóch etapów. Pierwszy z nich polega na sprawdzeniu w jakim zakresie najemca spełnia kryteria społeczne ustalone przez lokalny samorząd. Drugi etap naboru to sprawdzenie tzw. zdolności czynszowej – czyli czy przyszli najemcy są w stanie wykazać łączny miesięczny dochód netto (np. pensja z tytułu umowy o pracę), jak również dodatkowe dochody (np. świadczenie 500+), na poziomie umożliwiającym opłacenie comiesięcznego czynszu z tytułu najmu mieszkania. Ponadto każdy potencjalny najemca jest sprawdzany w BIG Infomonitorze.

Jarocin: Urbanistyka łanowa Mieszkania Plus

Osiedla programu Mieszkanie Plus w podziale działek | źródło: Geoportal

Osiedla programu Mieszkanie Plus w podziale działek | źródło: Geoportal

W czerwcu 2020 roku oddana do użytku zostały kolejne dwa budynki przy ul. Siedlemińskiej w Jarocinie, do której wprowadza się ponad 100 rodzin. Jest to ostatni z czterech etapów inwestycji realizowanej w ramach rynkowej części rządowego programu mieszkaniowego, za który realizację odpowiadały Jarocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego i PFR Nieruchomości S.A.. Łącznie na terenie gminy Jarocin powstło 366 mieszkań. Przy ulicy Leszczyce powstało łącznie ponad 40 mieszkań, w Siemiedlinie około 100, zaś przy ulicy Siedlemińskiej w każdym z etapów powstało po ponad 100 lokali.

Niestety osiedla nie zebrały przychylnych komentarzy. Realizacja przy ulicy Siemiedlińskiej jest przykładem urbanistyki łanowej – zabudowy zrealizowanej na podłużnej działce, wcześniej o funkcji rolnej, która przed zabudową nie podlegała podziałowi i scaleniom. Niska szeregowa zabudowa wielorodzinna, na łanowych podziałach, wyraźnie kontrastuje z okolicznym zagospodarowaniem. Inwestycje powstały na podstawie decyzji o warunkach zabudowy w miejscowości Siedlemin (6,5 km od centrum miasta) oraz w Jarocinie przy ul. Siedlemińskiej (4,5 km). Jak donosiły w 2018 roku oraz “Newsweek” oraz “Gazeta Wyborcza“, mieszkańcy skarżyli się na brak dróg, wilgoć i błędy w budowie osiedla. Przy budynkach nie powstały również nowe nasadzenia drzew.

Kępice: mur pruski w centrum miejscowości

Inaczej niż w Jarocinie jest w Kępicach (woj. pomorskie). Tam inwestycja w ramach programu mieszkaniowego zlokalizowana jest w sercu miejscowości. Gmina wniosła grunt przy ulicy Niepodległości do spółki założonej z Funduszem Municypalnym TFI Banku Gospodarstwa Krajowego S.A.. Mieszkania powstały tuż obok Urzędu Miejskiego oraz dworca kolejowego.

Kępice jest to przykład interesujący ze względu na architekturę nowo powstałych budynków. Zajęły one miejsce około stuletnich budynków, które  ze względu na zły stan techniczny zostały zburzone. Ich architektura została jednak odtworzenia w nowych obiektach: powstałe pięć budynków to obiekty dwukondygnacyjne, a szachulec i czerwona cegła nawiązują do charakterystycznej dla Pomorza zabudowy.

Inwestycja w Kępicach to 42 mieszkania i 12 lokali usługowych. Budowa realizowana była w latach 2018-2020.

Osiedle realizowane w ramach programu Mieszkanie Plus w Kępicach

Osiedle realizowane w ramach programu Mieszkanie Plus w Kępicach | fot. PFR Nieruchomości