Metro blokuje budowę nowego centrum Bielan

Nie będzie nowego centrum  Bielan u zbiegu ulic Żeromskiego i Marymonckiej. Obowiązujący plan zagospodarowania jest nierealny po przekopaniu tunelu I linii metra.

ser

Stan zagospodarowania ze starym układem drogowym/ źródło maps.google.pl

Mowa o tzw. “Serku Bielańskim” – terenie położonym miedzy ulicami Żeromskiego, Marymoncką a Sacharową przy metrze Słodowiec. Niezabudowanych tutaj jest ok. 27 tys. m kw., w bardzo atrakcyjnym rejonie Warszawy, który był prezentowany m.in. na targach nieruchomości w Cannes. Własnie ukończyły się w tym rejonie prace drogowców, zmieniające jego komunikację. Nowy układ miał uatrakcyjnić teren, a po remoncie miasto miało w planie przystąpienie do przetargu i sprzedanie działek.

Plany nowego centrum Bielan były snute już przed II Wojną Światową. Prezydent Stefan Starzyński bowiem odkupił od właścicieli grunt w celu realizacji tego przedsięwzięcia. Dzięki temu obecnie wolny jest on od wszelkich roszczeń. Od 2002 r. obowiązuje na tym terenie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który realizuje wizję nowego centrum i dopuszcza tu zabudowę do 50, a nawet do 100 m nad powierzchnią terenu. Miasto zwlekało ze sprzedażą gruntów deweloperom, ze względu na konieczne prace drogowe w rejonie – likwidacja odcinka ul. Kasprowicza i budowa ronda na jej skrzyżowaniu z ul. Sacharową. Nowy układ drogowy narusza ustalenia planu – rondo zabiera teren, gdzie mogłyby powstać dominanty.

plan

Miejscowy plan zagospodarowania wraz z zaznaczonymi rejonami lokalizacji dominant i ich wysokości

W 2008 r. ukończono budowę tunelu metra na Bielanach i powstała stacja Słodowiec. Jak się obecnie okazuje tunel został zbudowany zbyt “płytko” i konstrukcja metra nie będzie w stanie udźwignąć projektowanych budynków. Realizacja planu wydaje się zatem nierealna. Miasto przystępuje zatem do zmiany planu zagospodarowania w rejonie Serka Bielańskiego. W uchwale uzasadniono “Obowiązujący plan powstał jeszcze przed wybudowaniem tunelu metra. Nie uwzględnia faktu, iż tunel i stacja metra nie są zaprojektowane na dodatkowe obciążenia, a więc nie jest możliwa zabudowa terenów nad nimi“. Mówi się w niej również o ograniczeniu zabudowy w strefie 40 m od ściany metra. Łącznie z tunelem to daje niemal 100 m pasu ograniczonego użytkowania. W praktyce możliwa będzie tylko rozproszona zabudowa, nie tworząca reprezentacyjnego kwartału, który ożywiłby tę część Warszawy.

Władze miasta tłumaczą, iż czekały ze zmianą planu aż nie wykrystalizuje się w pełni nowy układ drogowy, do którego urbaniści mogliby nawiązywać. Wiceprezydent Jacek Wojciechowicz (w rozmowie dla gazeta.pl) natomiast uspokaja, że zabudową nad metrem będzie możliwa dzięki zastosowaniu konstrukcji przenoszących ciężar.

Tak, czy inaczej plan nowy musi powstać. Cała droga uchwalania MPZP musi zostać przebyta, wiec powstanie nowego centrum Bielan oddala się w bliżej nieokreśloną przyszłość.