Gdynia: Problemy z planem miejscowym dla stoczni „Nauta”

Komplikuje się sytuacja dotycząca zabudowy terenów tzw. Nowego Śródmieścia Gdyni. Właściciel terenu, Stocznia Remontowa Nauta, planował sprzedaż posiadanych terenów inwestorom. Uchwalony plan miejscowy miał stać się zielonym światłem dla nowych inwestycji.

Stocznia Nauta w Gdyni. fot. W. Wojtowicz

Sprzedaż działek oraz zabudowa obszaru w sąsiedztwie ulicy Waszyngtona i wód Zatoki Puckiej okazać może się  skomplikowana. Jak donosi „Dziennik Bałtycki” procedurę zaskarżenia do sądu zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uchwalonego przez Radę Miasta w dniu 24 września 2014 roku, wszczął już wojewoda oraz właściciele firm działających na obszarze obowiązywania planu. Zastrzeżenia wojewody dotyczyć mają zapisów o konieczności rozpisywania konkursów architektoniczno-urbanistycznych. Według właściciela hotelu inwestycja narusza jego interesy prawne, a dokładniej: utrudnia dojazd do obiektu. Zapisy ma zaskarżyć także firma SWORD, która przy wprowadzeniu wszystkich zapisów planu musiałaby opuścić ten teren. Miejsce jej siedziby zająć ma poszerzona ulica Waszyngtona. Rozmowy firmy ze stocznią “Nauta” trwały już od dłuższego czasu. Nie przyniosły jednak skutku i dały świadomość, że uchwalenie planu wiązać może się z konfliktem z przedsiębiorstwem.

Nauta 1

Dodatkowo terenem opuszczanym przez stocznię zainteresowany jest Zarząd Morskiego Portu Gdynia, który ma prawo pierwokupu i widzi w nim możliwości rozwojowe. Zamierzenia portu niezgodnie są z planami inwestycyjnymi “Nauty”. W przypadku wykupu terenu przez port (decyduje o tym Ministerstwo Infrastruktury), ZMPG będzie musiał wykorzystywać teren zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania dla tego terenu. Plan zakłada powstanie zabudowy usługowej i mieszkaniowej. Umożliwić ma budowę centrum handlowo-hotelowo-wypoczynkowego uzupełnionego zabudową mieszkaniową i biurową. Dojazd zapewnić ma projektowana dwupasmowa, dwujezdniowa trasa Nowa Węglowa. Szacunkowy koszt drogi może wynieść nawet 100 mln zł. Inwestycja zakłada również przebudowę torowiska kolejowego na terenie portu. Z istniejącym układem drogowym połączyć ma się przez rozbudowę ulic Władysława IV, 3 Maja oraz Waszyngtona, przebiegającą przez obszar obowiązywania planu.

Przypominamy, że kilka dni temu poznaliśmy inwestora dla sąsiadujących terenów Międzytorza. Więcej w artykule Gdynia Międzytorze: PKP wybrała partnera do projektu.