AKTUALNOŚCI

Lublin: konsultacje społeczne dotyczące Doliny Bystrzycy

Zakończone zostały prace przygotowawcze przy projekcie zagospodarowania doliny rzeki Bystrzycy w Lublinie. Stanowi je opracowanie holenderskiej firmy Kuiper Compagnons pt. „Rzeka Bystrzyca – dolina inspiracji”.

Dolina Bystrzycy - podział na 8 stref

Dolina Bystrzycy – podział na 8 stref, źródło: http://um.lublin.eu/markaeko/index.php?t=200&id=233393

Dolina Bystrzycy to ważny element struktury przestrzennej Lublina. Jej obszar znajduje się w centrum miasta, które nie zostało jeszcze całkowicie zabudowane. Władze miasta chcą w jak największym stopniu wykorzystać potencjał rzeki, tak aby stworzyć przestrzeń podnoszącą jakość życia mieszkańców.

W tym celu, na zlecenie miasta, holenderska firma Kuiper Compagnons przygotowała analizę możliwości przeprowadzenia rewitalizacji doliny rzeki Bystrzycy oraz propozycję powiązań przestrzennych i krajobrazowych doliny tej rzeki z przestrzenią miasta. Przeprowadzona przez Holendrów analiza dzieli dolinę Bystrzycy na 8 obszarów, skupionych wokół kolejnych odcinków rzeki. Każdy z nich, obok podstawowych, ma przypisane dodatkowe funkcje, wynikające ze swojego potencjału historycznego, przyrodniczego, sąsiedztwa oraz obecnego sposobu zagospodarowania. Początkowy i końcowy odcinek rzeki miałby być przeznaczony głównie pod rekreację i aktywny wypoczynek, zaś części centralne pod organizację wydarzeń kulturalnych, rozrywkowych, a także promowanie historycznych i turystycznych walorów miasta. Władze Lublina chcą pozyskać środki na realizację projektu z programów unijnych na lata 2014-2020. Wraz z publikacją opracowania, która dostępna jest pod artykułem, rozpoczęły się konsultacje społeczne.

Analiza możliwości przeprowadzenia rewitalizacji doliny rzeki Bystrzycy oraz propozycje powiązań przestrzennych i krajobrazowych doliny tej rzeki z przestrzenią miasta Lublin wykonana przez holenderską pracownię dla Urzędu Miasta Lublina dostępna jest do pobrania pod tym adresem.

Od 22 lutego każdy może składać uwagi oraz propozycje konkretnych rozwiązań dot. zagospodarowania terenów Doliny Bystrzycy. Pod artykułem dostępna jest prezentacja założeń związanych z zakresem opracowania, kierunków wytyczonych we wstępnej analizie możliwości przeprowadzenia rewitalizacji doliny rzeki Bystrzycy oraz propozycje powiązań przestrzennych i krajobrazowych doliny tej rzeki z przestrzenią miasta.

Uwagi i sugestie można wysyłać na adres mailowy:
[email protected]
lub pocztowy:
Urząd Miasta Lublin, Wydział Ochrony Środowiska, ul. Tomasza Zana 38, 20 – 601 Lublin
do dnia 30 kwietnia 2015 roku.

W okresie konsultacji odbędą się otwarte spotkania z mieszkańcami Lublina, radnymi Rady Miasta i Rad Dzielnic, o których terminach informować ma Urząd Miasta Lublin. W ramach konsultacji poruszone zostaną następujące zagadnienia:

  • organizacja przestrzeni w poszczególnych strefach rzeki,
  • zagospodarowanie terenów zalewowych,
  • budowa ścieżki rowerowej od gminy Strzyżewice do m. Zawieprzyce w gminie Spiczyn z wykorzystaniem istniejących tras,
  • usytuowanie plaż wzdłuż Bystrzycy oraz kładek dla pieszych i rowerów,
  • rewitalizacja terenu Lubelskiego Klubu Jeździeckiego i okolic,
  • stworzenie przystani kajakowych, odtworzenie Stawu Królewskiego,
  • rewitalizacja Parku Bronowice, Parku Ludowego, Rusałka i Zawilcowa,
  • budowa Lubelskiego Centrum Żeglarstwa.

Autorzy: Tomasz Gnich, Wojciech Wojtowicz
Źródło: UM Lublin, Lublin.eu, Kuiper Compagnons: Analiza możliwości przeprowadzenia rewitalizacji doliny rzeki Bystrzycy oraz propozycje powiązań przestrzennych i krajobrazowych doliny tej rzeki z przestrzenią miasta Lublin