QGIS 2.8 Wien LTR oficjalnie wydany

Na stronie internetowej twórcy programu dostępna jest już do pobrania stabilna instalacja najnowszej dystrybucji QGIS o nazwie kodowej 2.8 Wien. Wersja ta to tzw. Long Term Release, co oznacza, że twórcy będą szczególnie dbali o eliminację błędów w tej wersji programu.

877d61bbf9bccad7937eb4a5d9ba3083836ee43e

Nowości w tej dystrybucji programu to między innymi:
• możliwość szybkiego przełączania się między różnymi stylami wyświetlania danych dla jednej warstwy,
• nowe tryby snapowania – do bieżącej warstwy, wszystkich warstw oraz dotychczas dostępne zaawansowane ustawienia,
• udoskonalone narzędzie do upraszczania geometrii obiektów – wystarczy podać wskaźnik tolerancji wyrażony w jednostkach mapy lub warstwy,
• nowy styl wyświetlania legendy (w formie drzewka),
• przyspieszone i udoskonalone działanie przeglądarki danych przestrzennych QGIS Browser,
• możliwość wykonywania obliczeń tylko w wybranych wierszach tabeli atrybutów,
• nowe narzędzie do zaawansowanej digitalizacji, które pozwala np. na generowanie linii równoległych,
• możliwość wypełniania poligonów rastrami,
• nowe narzędzie do wyświetlania warstw wektorowych jako tzw. map ciepła.

Pełna lista zmian dostępna jest pod tym adresem