AKTUALNOŚCI

Krakowski GIS-Day – relacja z wydarzenia

18 listopada br. na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie obchodzony był Światowy Dzień Systemów Informacji Geograficznej GIS-Day. Tegoroczne hasło przewodnie brzmiało: „Człowiek – Środowisko – Ryzyko”.

Oficjalnego otwarcia Obchodów Światowego Dnia GIS Day dokonała Pani prodziekan Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH – dr hab. inż. Beata Hejmanowska. Następnie uczestnicy wysłuchali bardzo ciekawych prezentacji prelegentów, którzy na co dzień wykorzystują GIS w swojej pracy zawodowej. Dodatkowo uczestnicy mieli okazję podziwiać z bliska bezzałogowy statek latający – dron oraz samochód firmy Here z osprzętem do tworzenia map.

Wyjątkowo w ramach obchodów GIS Day, Polska Akademia Umiejętności w Krakowie zorganizowała Seminarium Naukowe Komisji Geoinformatyki, gdzie zaprezentowano wyniki prac kół naukowych AGH nad przygotowaniem i wdrożeniem Geoportalu AGH jako systemu do zarządzania przestrzenią Kampusu AGH.

Nieodłącznym elementem krakowskiego GIS Day są warsztaty, które w tym roku były bardzo różnorodne. Osoby zainteresowane zgłębiały swoją wiedzę i rozszerzały umiejętności z zakresu wykorzystania m.in. oprogramowania: ArcGIS, QGIS,  Blender, LP360, SketchUp, Python.

W tym dniu można było również zapoznać się z działalnością firm: Esri Polska, GISonLine, ProGea, GISPartner oraz  studenckich kół naukowych: Koła Naukowego KNGK Geoinformatyka, AGH Kraków, Koła Naukowego Geodetów Dahlta, AGH Kraków, Koła Naukowego Geodetów Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Koła Naukowego Geoinformatyki i Teledetekcji Uniwersytetu Warszawskiego, Koła Naukowego Leśników Sekcja Geomatyki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Koła Geografów Uniwersytetu Jagiellońskiego, Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Studenckiego Koła Naukowego Hydrogeomatyki “Szuwarek” Politechniki Krakowskiej.

Dodatkową atrakcją była gra terenowa o charakterze marszu na orientację. Zwycięskie trzy drużyny składały sie ze Studentów Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w Krakowie – serdecznie gratulujemy.

Zwieńczeniem obchodów był Panel dyskusyjny prowadzony przez zaproszonych gości pt. Technologie poszukiwania obiektów podziemnych i ich inwentaryzacji na przykładzie Kompleksu Riese w Górach Sowich.

Zgodnie z tradycją zeszłoroczny organizator krakowskiego GIS Day – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, przekazał tegorocznemu organizatorowi AGH Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Symbol ten będzie znajdował się na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska do przyszłorocznych obchodów GIS Day.