Koronawirus: terminy konsultacji planów mogą być wydłużone

Sytuacja związana z koronawirusem dotknęła również trwające procedury planistyczne. Wiele z biur funkcjonuje w trybie zdalnym. Co jednak z terminami wyłożeń? Ministerstwo Rozwoju zaleca ich wydłużenie.

Wśród wyłożeń, wydłużonych w związku z koronawirusem, znajduje się projekt planu miejscowego dla rejonu "Kleparz" w Krakowie

Wśród wyłożeń, wydłużonych w związku z koronawirusem, znajduje się projekt planu miejscowego dla rejonu “Kleparz” w Krakowie | UM Kraków

Terminy związane z wyłożeniem do publicznego wglądu projektów aktów planowania przestrzennego mogą być wydłużone. Ministerstwo w swoim komunikacie wskazało, że ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wskazuje jedynie minimalny okres wyłożenia Studium/planu/uchwały reklamowej. Wynosi on w tych przypadkach 21 dni. Czas wyłożenia może być dostosowany do okoliczności danej procedury planistycznej.

Jedyny wymóg zmian to ogłoszenie o wydłużeniu procedury w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, przed upływem pierwotnie zakreślonego terminu wyłożenia.

Ministerstwo Rozwoju zwróciło uwagę, że w przypadku gdy czynność procedury planistycznej nie została przeprowadzona poprawnie, w szczególności nie zapewniono należytej partycypacji społecznej, to należy przeprowadzić ją ponownie w pełnym zakresie. W innym przypadku grozi to naruszeniem całego trybu i może skutkować nieważnością uchwały. Jest to szczególnie wazne, gdyż z dyskusjami publicznymi na temat proponowanych rozwiązań będzie trzeba poczekać do końca epidemii.

Warszawa

W stolicy zmiany dotknęły czterech planów. W związku z odwołaniem planowanych dyskusji publicznych oraz zawieszeniu dyżurów, przesunięto terminy wyłożeń i składania uwag dla projektów planu:

  • rejona Ratusza Ddzielnicy Targówek (odpowiednio: 27 kwietnia i 21 maja)
  • obszaru Sielc – część I (odpowiednio: 24 kwietnia i 15 maja)
  • obszaru w rejonie ulic Filipiny Płaskowickiej i Puławskiej (4 maja i 26 maja)
  • rejonu ulicy Podskarbińskiej – część I (odpowiednio: 8 maja i 1 czerwca)

Nie wiemy jeszcze kiedy odbędą się planowane dyskusje publiczne.

Wyłożenie planu dla rejonu przyszłej stacji metra oraz urzędu dzielnicy Targówek wydłużone zostało do II połowy kwietnia | BIP UM Warszawa

Wyłożenie planu dla rejonu przyszłej stacji metra oraz urzędu dzielnicy Targówek wydłużone zostało do II połowy kwietnia | BIP UM Warszawa

Trójmiasto

W Gdańsku odwołano wyłożenia i dyskusje publiczne projektów planów dla Barniewic i Zakoniczyna. Po unormowaniu się sytuacji nastąpić ma ogłoszenie o nowym terminie wyłożenia projektów planów do publicznego wglądu oraz terminach dyskusji publicznych. Jednocześnie trwają procedury zbierania wniosków dla przyszłych planów dla Krakowca-Górek Zachodnik, Błoni Południowych i fragmentu dzielnicy Osowa.

Sopockie plany dla terenu położonego między Al. Wojska Polskiego, Laskiem Karlikowskim, a ul. Bitwy pod Płowcami, a także obszaru ograniczonego ulicami Obodrzyców i Mazowiecką będą wyłozone do połowy maja.

Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni oraz Biuro Rozwoju Gdańska pozostaną zamknięte dla interesantów do odwołania.

Poznań

W stolicy Wielkopolski w związku z koronawirusem odwołano I etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “W rejonie ulic Białoborskiej i Słupskiej”. Konsultacje miały odbyć się w marcu.

Trwają jednak inne procedury. Miejska Pracownia Urbanistyczna od 16 marca dostępna jest dla interesantów między 9:00 oraz 13:00, wyłącznie w sprawach wyłożonych do publicznego wglądu planów miejscowych. A tych pozostało cztery. W dniu 20 marca skończyło się wyłożenie do publicznego wglądu projektów planów “W rejonie Pasażu Apollo” oraz „Osiedle Bolesława Chrobrego – część północna B”. Uwagi do planów składać można do 3 kwietnia za pośrednictwem wyłącznie tradycyjnej poczty oraz adresu mailowego. Do pierwszych dni kwietnia trwają jeszcze dwie procedury – “Podolany Południe” oraz “Osiedle Polan”.

W ostatnim okresie odbyły się tylko dwie dyskusje publiczne, których ze względów formalnych nie można było już odwołać. Były to dyskusje dotyczące projektów mpzp „Podolany Południe” (16 marca) oraz „Osiedle Polan” (17 marca).

– czytamy w odpowiedzi rzecznika MPU. W pierwszej z nich udział wzięła jedynie jedna osoba, w drugiej trzy osoby.

W tej chwili nie są planowane spotkania informacyjne z mieszkańcami w ramach konsultacji społecznych oraz kolejne dyskusje publiczne dotyczące projektów planów miejscowych wyłożonych do publicznego wglądu.

Wrocław

Nowe wyłożenia ogłasza również Wrocław. Od dziesięciu dni funkcjonuje ograniczony dostęp do budynków Urzędu Miejskiego. Trwają jednak procedury planistyczne wyłożenia (4) oraz zbierania uwag, łącznie siedmiu planów miejscowych.

Wyłożenia do publicznego wglądu ogłoszonych projektów planów miejscowych u nas trwają, uwagi są zbierane. Mając jednak na uwadze zdrowie Wrocławian, nie przeprowadza się dyskusji publicznych. Jednocześnie w celu dochowania wymogów formalno-prawnych związanych z procedurą sporządzania planów miejscowych, etap wyłożenia do wglądu publicznego zostanie ponowiony w całości wraz z wskazaniem nowej daty dyskusji publicznej.

– uzyskaliśmy informację z Urzędu Miasta Wrocławia.

Kraków

W stolicy województwa małopolskiego anulowano wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kostrze”, które miało rozpocząć się w 16 marca. Trwające procedury planistyczne, dotyczące trzech planów (Centrum Nowej Huty II, Górka Narodowa – Os. Gotyk, Kleparz) wydłużono. Wyłożenia potrwają do 24 lub 30 kwietnia, zaś terminy składania uwag do maja.

Od dnia 16 marca do odwołania, budynek Wydziału Planowania Przestrzennego przy ul. Mogilskiej 41 jest zamknięty dla bezpośredniej obsługi klienta.

Gminy wydłużają, ale i… odwołują

Swoje procedury wydłużyło wiele gmin w Polsce, w tym Radomsko, Wyszków, czy Stare Babice. Zdarzyły sie jednak i takie, które zdecydowały się na odwołanie wyłożenia. Jednak, jak twierdzi Ministerstwo Rozwoju, anulowanie lub wstrzymywanie biegu terminu wyłożenia nie znajduje podstaw prawnych. Wyłożenia projektu aktu do publicznego wglądu nie można anulować lub wstrzymywać po ogłoszeniu terminu wyłożenia, bez względu na to, czy dzień wyłożenia projektu już minął – sugeruje Ministerstwo.