AKTUALNOŚCI

Konwersatorium Naukowe Instytutu Metropolitalnego: Przyszłość mobilności w Trójmieście

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnym Konwersatorium Metropolitalnym, które odbędzie się 13 stycznia br. o godz. 18.00 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (sala Rady Wydziału).

Temat najbliższego spotkania to: Przyszłość mobilności w Trójmieście. Wyzwania i proponowane kierunki reorientacji, a jego moderatorem będzie dr Piotr Kuropatwiński, wiceprezydent Europejskiej Federacji Cyklistów.

Konwersatorium Metropolitalne to inicjatywa mająca na celu integrację środowiska akademickiego oraz instytucji naukowych, branżowych oraz społecznych poprzez cykliczne spotkania i dyskusje wiążące się z szeroko rozumianą problematyką funkcjonowania metropolii. Rezultatami kolejnych spotkań będą raporty, ekspertyzy, opinie prawne, a także tezy do projektów aktów prawnych. W każdym z poprzednich Konwersatoriów wzięło udział kilkadziesiąt osób, aktywnie włączając się w dyskusję z prowadzącymi spotkania.

Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa. Prosimy o zgłaszanie chęci udziału w Konwersatorium na adres mailowy radoslaw.kleina@im.edu.pl.