Warsztat POCOTO – zapraszamy do wsparcia projektu!

Warsztat PoCoTo to nowe i miejsce inicjatyw kulturalno-artystycznych oraz społecznych w Trójmieście. Będzie to nie tylko przestrzeń fizyczna, ale przede wszystkim miejsce o wyjątkowej atmosferze tworzonej przez kreatywnych działaczy i wszystkie osoby zainteresowane. Warsztat otwarty będzie dla wszystkich.

warsztat_pocoto

Będzie to miejsce o zapleczu sprzętowym dla projektantów i pasjonatów designu oraz sztuki. Dzięki odpowiedniej aranżacji wnętrza oraz przygotowanej szerokiej ofercie działań animacyjnych, przyciągać będzie osoby poszukujące alternatywnej formy spędzania wolnego czasu i chcące obcować z kulturą w gronie pasjonatów. Będzie również służył jako przestrzeń galeryjna, miejsce prowadzenia wykładów, dyskusji, pokazów filmów oraz promowania alternatywnych zespołów muzycznych. Jednym słowem sztuka, design i kultura w każdym wymiarze i dla każdego.

CO TO POCOTO

To dobre pytanie. Zdecydowaliśmy się szukać na nie odpowiedzi w praktyce projektowej i artystycznej. Pomorskie Stowarzyszenie Projektantów “PoCoTo” działa na terenie Trójmiasta, ponieważ stąd pochodzimy lub osiedlając się tu, stwierdziliśmy, że to właśnie to miejsce. Jesteśmy osobami zaangażowanymi we własną działalność twórczą, a jako Stowarzyszenie skupiamy się na promocji praktyk projektowych i samych projektantów wśród lokalnej społeczności. Nasze inicjatywy mają na celu włączenie mieszkańców do aktywnego udziału w oferowanych przez nas akcjach odbywających się w przestrzeni miejskiej. Zależy nam także na kontaktach z przedsiębiorcami w celu tworzenia wspólnych projektów lub wymiany doświadczeń.

CELE PROJEKTU WARSZTAT POCOTO

  • Stworzenie miejsca wspólnej kreatywnej pracy projektantów z Trójmiasta i całego kraju wraz z innymi osobami zainteresowanymi;
  • Stworzenie warsztatu, w którym każdy zainteresowany może wykonywać prace „zrób to sam” jako dziania hobbistyczne lub niezbędne domowe naprawy (prace wykonywane razem z członkami Stowarzyszenia);
  • Promowanie idei zrównoważonego rozwoju poprzez zachęcanie do przetwarzania materiałów i elementów uznanych za bezużyteczne (kreatywny recykling, działania upcyklingowe);
  • Promowanie wzornictwa przemysłowego i grafiki użytkowej;
  • Uwrażliwienie wszystkich pokoleń na estetykę otaczającej przestrzeni i przedmiotów;
  • Edukacja w zakresie tworzenia i rozumienia sztuki;
  • Aktywizowanie mieszkańców Trójmiasta poprzez animowanie wzajemnych relacji;
  • Skłonienie mieszkańców Trójmiasta do aktywnej, alternatywnej formy spędzania czasu;
  • Integracja środowisk projektowych i wszystkich zainteresowanych.

[email protected]

www.facebook.com/pocoto.eu