AKTUALNOŚCI

Głośno o komforcie akustycznym – „Saint-Gobain dla Nowoczesnej Architektury”

W czasach gdy żyjemy coraz intensywniej, a miasta rozwijają się coraz szybciej, hałas staje się jednym z większych zagrożeń dla naszego zdrowia
i samopoczucia. Jak zatem okiełznać szkodliwe decybele i zadbać o komfort akustyczny?

Fot. Materiały prasowe Saint-Gobain w Polsce

Dyskomfort i konsekwencje

Problem hałasu środowiskowego pogłębia się z roku na rok. Jego skutki odczuwamy nie tylko
w ruchliwych centrach wielkich miast – coraz częściej zjawia się nieproszony na obrzeżach
czy terenach podmiejskich.
Z uwagi na swoją szkodliwość, nazywany jest nowym zanieczyszczeniem mającym równie niekorzystny wpływ na stan ludzkiego zdrowia i samopoczucie, co niska jakość powietrza, wody i inne negatywne czynniki oddziałujące z zewnątrz. Czy można mu jakoś przeciwdziałać?
W czasach zwiększonej urbanizacji i rozwijającego się transportu, wyeliminowanie źródeł niepożądanych dźwięków jest praktycznie niemożliwe. Warto zatem wiedzieć, jak się przed nimi skutecznie chronić.

Z dala od miejskiego zgiełku

W czasach gdy zabudowana przestrzeń stała się naszym naturalnym środowiskiem do życia, znaczenie akustyki w architekturze przybiera na sile. Nie bez powodu – osoby dorosłe spędzają w zamkniętych pomieszczeniach ok. 80% doby, zaś dzieci nawet 90%. Dźwiękoizolacyjność
to cecha pożądana zarówno w obiektach mieszkalnych, jak i biurowych, handlowych, rekreacyjnych czy hotelowych. Słowem – wszędzie tam, gdzie pracujemy, uczymy się, mieszkamy i wypoczywamy.

– Hałas jest uciążliwy nie tylko z uwagi na wrażliwość ludzkiego zmysłu słuchu. Jego skutki odczuwamy również w postaci zwiększonego zmęczenia, irytacji czy bólów głowy. Długotrwałe przebywanie w hałaśliwym środowisku może z czasem prowadzić
do przeciążenia organizmu, a w dłuższej perspektywie – wystąpienia różnego rodzaju dolegliwości fizycznych, a także tych o podłożu psychicznym – mówi Mikołaj Jarosz, Concept Developer ECOPHON Saint-Gobain w Polsce.

Odpowiednia akustyka budynków wpływa zbawiennie na koncentrację i pomaga zniwelować uczucie niepokoju. W wyciszonych pomieszczeniach pracujemy bardziej efektywnie, lepiej śpimy i regenerujemy się. Dlatego tak istotna jest nieustanna edukacja z tego zakresu i… nagłaśnianie problemu.

Siedziba Saint-Gobain w Paryżu. Fot. Sergio Grazia

Remedium na hałas? Odpowiedzialne projektowanie!

Przepisy odnoszące się do ochrony przed hałasem i drganiami powołane zostały w Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 wraz z późniejszymi zmianami („tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 1422, załącznik 1”). Jednak zapewnienie komfortu akustycznego jest kwestią na tyle złożoną, że konieczne było wprowadzenie aż trzech zeszytów dla normy PN-B-02151, szczegółowo opisujących wszelkie zagadnienia z tego zakresu – m.in. izolacyjność przegród, dopuszczalne poziomy dźwięku
w pomieszczeniach, warunki pogłosowe czy zrozumiałość mowy. Komfort akustyczny wymaga holistycznego podejścia i możemy o nim mówić dopiero wówczas, gdy wymagania ujęte
we wszystkich trzech częściach powyższego rozporządzenia zostaną spełnione równocześnie.

Kluczowym aspektem dla nowo powstających obiektów jest wykonanie odpowiedniego projektu, uwzględniającego zastosowanie wysokiej jakości komponentów
o właściwościach dźwiękochłonnych. Proces ten wymaga poświęcenia szczególnej uwagi, bowiem popełnione na tym etapie błędy są najczęściej niemożliwe do skorygowania lub ich poprawa jest bardzo kosztowna. Również na ten problem uczulają widzów specjaliści Saint-Gobain: Piotr Wereski, Kierownik Rozwoju Systemów Prefab i Inicjatyw Wspólnych, Mikołaj Jarosz – Concept Developer ECOPHON, Marcin Piątkowski – Kierownik Wsparcia Technicznego Sprzedaży Saint-Gobain w Polsce, Michał Samborski – Doradca Projektowy Rigips oraz Władysław Pawłowski – Doradca Projektowy Rigips.

W każdym odcinku eksperci omawiają zagadnienia opisane w poszczególnych częściach normy PN-B-02151, poruszają temat izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych, w tym ścian pełnoszklanych i rozwiązań tradycyjnych, systemów sufitowych i ściennych, a także izolacji
od dźwięków powietrznych czy uderzeniowych. Cykl szkoleń „Saint-Gobain dla Nowoczesnej Architektury” adresowany jest zarówno do architektów, kadry inżynieryjnej odpowiedzialnej
za realizacje budynków mieszkaniowych i użyteczności publicznej, jak i studentów pragnących rozwijać swoją wiedzę i zwiększać kompetencje.

– W pięciu epizodach cyklu szkoleniowego staraliśmy się przybliżyć zawarte
w Warunkach Technicznych kwestie dotyczące komfortu akustycznego i przekazać rzetelną wiedzę o tym, jak projektować w sposób odpowiedzialny oraz realizować projekty zgodnie z literą obowiązującego prawa budowlanego, korzystając z rozwiązań
i systemów Saint-Gobain – mówi Piotr Wereski, Kierownik Rozwoju Systemów Prefab
i Inicjatyw Wspólnych Saint-Gobain w Polsce.

Filmy szkoleniowe dostępne są na kanale YouTube Saint-Gobain w Polsce