AKTUALNOŚCI

24GIS: Szkolenie z zakresu informatyzacji MPZP – Zgierz, 08.10.2014 r.

24GIS – firma specjalizująca się w profesjonalnej informatyzacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz biur urbanistycznych na szkolenie „Informatyzacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – nowe przepisy i wytyczne techniczne”. Szkolenie odbędzie się w dniu 08.10.2014 roku w Business&Wellness Resort „Stacja Nowa Gdynia ” w Zgierzu koło Łodzi.

Szkolenie ma na celu zapoznanie przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz biur urbanistycznych z:

  • nowymi wymaganiami i przepisami w zakresie informatyzacji miejscowym planów zagospodarowania przestrzennego wynikającymi z przepisów związanych z wdrażaniem dyrektywy INSPIRE;
  • metodyką pozyskiwania zgodnych z przepisami, wysokiej jakości danych planistycznych pozyskiwanych (w wyniku konwersji istniejących materiałów oraz opracowywania nowych dokumentów planistycznych).

Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli na zdobycie praktycznej wiedzy, która usprawni przeprowadzenie procesu informatyzacji lub harmonizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w mieście i gminie.

Szczegółowy program szkolenia oraz warunki udziału dostępne są na stronie internetowej http://24gis.pl/oferta/szkolenie-informatyzacja-mpzp/.

24GIS jest powstałą w 2007 roku nowoczesną firmą tworzoną przez specjalistów posiadających wiedzę i doświadczenie z zakresu wdrażania i zastosowania Systemów Informacji Przestrzennej (GIS). Oferta firmy skierowana jest przede wszystkim do jednostek administracji publicznej ze szczególnym uwzględnieniem administracji samorządowej oraz do firm i jednostek badawczych zajmujących się planowaniem przestrzennym, ochroną środowiska, budownictwem, badaniami nad środowiskiem przyrodniczym i zurbanizowanym.

Firma specjalizuje się w informatyzacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i posiada bogate doświadczenie w tym zakresie zdobyte w realizacji projektów na terenie całej Polski.