Zgłoś się do Szkoły Liderów Miast! Rekrutacja trwa do 23 kwietnia!

Ruszyła rekrutacja do czwartej edycji pionierskiego programu Szkoła Liderów Miast, który realizowany będzie na Warmii (Orneta, Lidzbark Warmiński, Braniewo, Dobre Miasto) oraz w Łomży. Aktywnie włączasz się w życie miasta i reprezentujesz jeden z trzech sektorów: publiczny, prywatny, pozarządowy? Ten program jest dla Ciebie! Rekrutacja trwa do 23 kwietnia włącznie. Patronem medialnym programu jest Urbnews.pl.

Działasz na rzecz swojego miasta i interesuje Cię punkt widzenia na lokalne problemy osób spoza Twojego środowiska? Masz ambicje wprowadzania zmian i bycia partnerem dla samorządu do dyskusji nad przyszłością Twojej małej ojczyzny? Chcesz rozwijać swoje umiejętności przywódcze oraz kompetencje w zakresie wiedzy o mieście? Angażują Cię zagadnienia związane z rozwojem miasta i chcesz zwiększać swój wpływ? Zgłoś się do bezpłatnego programu Szkoła Liderów Miast organizowanego w czterech warmińskich miastach: Ornecie, Lidzbarku Warmińskim, Braniewie i Dobrym Mieście oraz w Łomży.

Program jest adresowany do aktywnych liderów miejskich i liderów wpływu reprezentujących różne sektory, różne wizje i interesy: przedstawicieli samorządu miasta, osób kierujących instytucjami publicznymi, liderów ruchów miejskich i nieformalnych grup, przedsiębiorców zaangażowanych w rozwój miasta, liderów organizacji pozarządowych i przedstawicieli mediów lokalnych.

Rekrutacja trwa do 23 kwietnia!

Szczegóły programu na Warmii:

Szczegóły programu w Łomży:

Przebieg rekrutacji:

Rekrutacja do programu Szkoła Liderów Miast wymaga wypełnienia formularza zgłoszeniowego oraz przesłania listu polecającego na adres [email protected] do 23 kwietnia. Zgłoszenia nadesłane po terminie nie będą uwzględniane.

Osoby biorące udział w rekrutacji zostaną poinformowane o jej wynikach mailowo. Pełna lista uczestników oraz lista rezerwowa zostanie opublikowana na stronie internetowej Fundacji Szkoła Liderów i Fundacji Veolia Polska.

Dlaczego warto się zgłosić?

Weźmiesz udział w 60 godzinach szkoleniowych prowadzonych przez specjalistów (trenerów i ekspertów), w ramach których rozwiniesz swoje kompetencje w zakresie wiedzy o mieście i umiejętności przywódcze;

 • nawiążesz lub wzmocnisz relację z lokalnymi liderami, w tym z przedstawicielami samorządu i jednostek miejskich, co pozwoli Ci w przyszłości na realizację wspólnych inicjatyw;
 • przekonasz się, że masz wiele wspólnego z osobami, z którymi wcześniej nie podjąłbyś dialogu, tworząc wspólnie rekomendacje rozwojowe dla Twojego miasta;
 • Twój głos zabierany w sprawie problemów Twojego miasta będzie bardziej słyszalny;
 • znajdziesz sojuszników w sprawach dla Ciebie ważnych, które rozwijają Twoje miasto;
 • otrzymasz certyfikat potwierdzający Twój udział w projekcie;
 • dołączysz do ogólnopolskiej sieci absolwentów Fundacji Szkoła Liderów.

Więcej o programie

Szkoła Liderów Miast to program kształcenia miejskich liderów z uwzględnieniem lokalnej diagnozy i interesów społeczności. Opiera się na uznaniu, że przywództwo w mieście jest w wielu rękach. Program powstał w wyniku współpracy z New Memphis Institute przy wsparciu Ambasady Stanów Zjednoczonych. Głównym partnerem programu jest Fundacja Veolia Polska.

Szkoła Liderów Miast to m.in.:

 • zaawansowany kurs przywództwa obejmujący warsztaty umiejętności przywódczych, komunikacji i myślenia strategicznego,
 • seminaria i warsztaty na temat m.in. kultury, historii, partycypacji, społeczeństwa, gospodarki, transportu, budownictwa, strategii i polityki,
 • foresight I warsztaty design thinking,
 • wspólne budowanie lokalnego networkingu aktywnych liderów i liderek miasta,
 • opracowanie rekomendacji rozwojowych dla miasta jako odpowiedzi na najważniejsze wyzwania miasta,
 • spotkania z władzami miasta i urzędnikami wysokiego szczebla, a także z ekspertami w dziedzinie rozwoju miast i przywództwa.

Odwiedź stronę internetową programu i dowiedz się więcej na temat Szkoły Liderów Miast.

Informacji na temat rekrutacji udziela Agnieszka Muras: [email protected]

Partnerem projektu jest Fundacja Veolia Polska oraz Miasto Orneta, Miasto Lidzbark Warmiński, Miasto Braniewo i Dobre Miasto, Łomża. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w terminach i programie po uprzedniej konsultacji z uczestnikami.