Wybory samorządowe w Szwecji

[Foto 1] Flaga Szwecji - foto własne

Podobnie jak w Polsce w 2014 roku wybory samorządowe odbędą się w Szwecji. Mieszkańców tego skandynawskiego państwa 14 września czeka prawdziwy maraton, wybierać będą władze krajowe, regionalne i gminne.

Jak główne partie polityczne podchodzą do zagadnień związanych z przestrzenią publiczną? Sprawdzimy to na podstawie programów wyborczych dwóch największych ugrupowań: Socjaldemokratów (Socialdemokarterna) i Moderatów (Moderaterna) w gminie Solna.

Jest to miasto w aglomeracji Sztokholmu, na południu graniczy ze stolicą kraju. Na powierzchni 19 km2 mieszka tutaj około 70 tys. osób, najważniejszymi obiektami są Friends Arena (nowy stadion narodowy), Norra begravningsplatsen (Cmentarz Północny, który można porównać do warszawskich Powązek) i Szpital Karolinska (największy szpital uniwersytecki w Europie, działa przy nim Karolinska Institutet – komitet przyznający Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny). W rankingu “najlepszych miejsc do mieszkania” tygodnika Fokus odpowiednio w latach 2013 i 2014 Solna znalazła się na 1. i 2. miejscu.

[Foto 2] Gmina Solna - podkład eniro.se

Żywe zielone miasto

Program Socjaldemokratów podzielony jest na trzy części, z których pierwsza “Levande grön stad” dotyczy zagadnień transportu, środowiska i budownictwa.

Transport publiczny ma być jeszcze lepszy, tak by ułatwić poruszanie się między dzielnicami miasta. Nowe buspasy, drogi dla rowerów oraz bliskość usług podstawowych mają sprawić, że samochód nie będzie potrzebny na co dzień. Kreowane mają być nowe tereny zielone, a przed zabudową zabezpieczona linia brzegowa.

Problemy z jakością powietrza i hałasem, zostaną po części rozwiązane ograniczeniami ruchu samochodowego. Wraz ze zmniejszeniem dozwolonej prędkości są to najbardziej efektywne działania. Szwedzkie wymogi hałasowe różnicują nową i już istniejącą zabudowę. Socialdemokraterna chce zmodernizować starsze zabudowania, tak by spełniły bardziej rygorystyczne przepisy.

Budownictwo komunalne w Szwecji jest bardzo popularne i stanowi większość tkanki mieszkaniowej. Zwiększenie liczby mieszkań ma zapobiec odpływowi dobrze wykształconej ludności.  Dla osób starszych Socjaldemokraci chcą wprowadzić nowe formy najmu.

Moderaci

Obecnie rządząca partia chce przekonać wyborców czterema polami działań (bezpieczeństwo, edukacja, praca i ekonomia). Moderaci skupiają się na szczegółach swoich pomysłów, a nie na ogólnikach jak poprzednicy.

Politycy wskazują miejsca, w których mieszkańcy czują się niebezpiecznie. Są to głównie przejścia podziemne, schody i parki. Rozwiązaniem problemu ma być m.in. ustawienie 500 latarni, przycinanie rozległych krzewów i poszerzanie chodników w rejonach dużej wymiany pasażerów. Ruch samochodowy zakazany ma być w rejonie Solnaplan – placu przy centrum handlowym i stacji metra Solna centrum – by umożliwić rozwój drobnego handlu. Wprowadzona ma zostać zasada zerowej tolerancji dla graffiti, polegającej na współpracy gminy z właścicielami nieruchomości przy usuwaniu wandalizmów.

Wizja miasta Solna 2020 zakłada wzrost liczby mieszkańców do 80 tysięcy. Rozwój budownictwa skoncentrowany będzie w Arenastaden. Osiedle już powstaje wokół stadionu narodowego, docelowo znajdzie się tutaj 10 tys. miejsc pracy i 2 tys. mieszkań. Władze regionu sztokholmskiego już zapowiedziały doprowadzenie tam linii metra. Opozycja krytykuje nadmierną zabudowę w tym rejonie z powodu bliskości jeziora Råstasjön, a Folkpartiet (koalicjant Moderatów) wyszedł z pomysłem utworzenia tam rezerwatu przyrody.

[Foto 3] Koncpecja zagospodarowania okolic Solnavägen - wszystkie prawa Nya Moderatrena Solna

Z unikatowym jak na polskie warunki projektem Moderaci wychodzą wobec ulicy Solnavägen. Jest to jedna z ważniejszych ulic łącząca miasto ze Sztokholmem . Obecnie w południowej części powstało przy niej kilka reprezentatywnych budynków Uniwersytetu Medycznego Karolinska. Umiarkowana Partia Koalicyjna zamierza przekształcić drogę w miejską ulicę. Celem jest wyeliminowanie bariery przestrzennej jaką obecnie stanowi Solnavägen. Wzdłuż obecnego ciągu komunikacyjnego mają powstać nowe budynki mieszkalne (od 6 do 8 kondygnacji, około 2000 mieszkań) z usługami w parterze. Przekrój drogi pozostanie głównie w stanie obecnym (2×2), pasy ruchu zostaną jednak okrojone poprzez dobudowanie ciągów pieszych, rowerowych, równoległych miejsc parkingowych a także szpalerów drzew.

Moderaci podczas swoich dotychczasowych rządów ograniczyli prędkość samochodów na drogach lokalnych do 30 km/h. Teraz dla polepszenia bezpieczeństwa, jakości powietrza oraz zmniejszenia poziomu hałasu proponują redukcję prędkości z 50 do 40 km/h na gminnych drogach głównych.

[Foto 4] Ograniczenie do 40 - materiały Nya Moderaterna Solna

W Polsce kampania wyborcza jeszcze dobrze się nie zaczęła. Czy tematy przestrzeni miejskiej zostaną poruszone w podobny sposób, czy przyjdzie nam poczekać do tego jeszcze kilka kadencji?

Bibliografia: