Warszawa szuka nowego dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego

Planowana jest zmiana Dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego w Warszawie. Prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz ogłosiła konkurs na to stanowisko.

Warszawskie Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego podlega od ubiegłego tygodnia wiceprezydentowi Michałowi Olszewskiemu. Wcześniej kontrolował je zdymisjonowany w czwartek wiceprezydent Jacek Wojciechowicz. Od 2006 roku obowiązki dyrektora pełni Marek Mikos. To jednak ma się zmienić.

fot. Lemarx / Wikimedia Commons; lic. CC-BY-3.0

fot. Lemarx / Wikimedia Commons; lic. CC-BY-3.0

Ogłoszony w poniedziałek konkurs określa wymagania kandydatów na to stanowisko. Wśród nich znajdziemy m.in. wymóg kierunkowego wykształcenia minimum II stopnia, 5 letni staż pracy  lub wykonywanie przez co najmniej 5 lat działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku i doświadczenie zawodowe powyżej 4 lat w dziedzinie architektury lub urbanistyki. Kandydaci powinni również przedstawić w formie pisemnej koncepcję funkcjonowania i rozwoju Biura Architektury i Planowania Przestrzennego. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą do 22 września.

Rozpisany ma również zostać konkurs na stanowisko wicedyrektora zajmującego się planami miejscowymi.

Informacje o konkursie (w formacie pdf)