Trójmiasto: Ustawa metropolitalna utknęła w Sejmie

Członkowie pomorskiego zespołu parlamentarnego apelowali w Gdańsku o przyspieszenie prac nad ustawą metropolitalną w Sejmie. Po pozytywnej decyzji Senatu, projekt utknął w izbie niższej parlamentu.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ab/2012-08-30_pano_gdansk_sm2.jpg

W lutym 2020 roku trzynastu senatorów wniosło projekt ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim. We wrześniu senatorowie poparli projekt. W dniu 30 września skierowana została do pierwszego czytania w Sejmie. Sejm nie zajął się jednak projektem.

Członkowie pomorskiego zespołu parlamentarnego apelowali wraz z początkiem lutego o przyspieszenie prac. Według szacunków Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, który zrzesza samorządy zainteresowane w powołaniu metropolii, dodatkowe fundusze mogłyby sięgnąć nawet 200 mln zł rocznie. Finansowanie metropolii zapewniać mają składki z gmin wchodzących w skład metropolii, wspomożone przez 5 proc. z podatku PIT zebranego wśród mieszkańców gmin tworzących metropolię, które będzie przekazywane z budżetu centralnego do budżetu metropolii.

Związek metropolitalny służyć mógłby ułatwieniom i dodatkowym możliwościom w planowaniu inwestycji (w tym transportowych), koordynacja planowania przestrzennego, zapewnianiu połączeń autobusowych i kolejowych, adaptacji do zmian klimatycznych czy wspólnej promocji miast i gmin.

Naukowcy za związkiem

Popieramy inicjatywę utworzenia związku metropolitalnego w województwie pomorskim i apelujemy o niezwłoczne podjęcie prac legislacyjnych nad projektem ustawy uchwalonym przez Senat RP

– piszą w liście otwartym przedstawiciele polskiego środowiska naukowego. Pełna jego treść pod tekstem. Podpisało się pod nim 31 profesorów i doktorów habilitowanych z uczelni w całym kraju.

 • prof. dr hab. Piotr Stepnowski, rektor Uniwersytetu Gdańskiego
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej
 • prof. dr hab. Marcin Gruchała, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 • prof. dr hab. inż. Adam Weintrit, rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni
 • prof. dr hab. Krzysztof Bielawski, prorektor Uniwersytetu Gdańskiego
 • prof. dr hab. Tomasz Komornicki, przewodniczący Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk
 • prof. dr hab. Tadeusz Markowski, wiceprzewodniczący Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk
 • prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek, dyrektor Centrum Badań Metropolitalnych, UAM w Poznaniu
 • prof. dr hab. Iwona Sagan, Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Irena Lipowicz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Jacek Zaucha, Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Grzegorz Gorzelak, Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Anna Zielińska-Głębocka, Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Jacek Szlachta, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • prof. dr hab. Paweł Churski, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, wiceprzewodniczący Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk
 • prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens, Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. inż. Edmund Wittbrodt, Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński, Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Jacek Bigda, Gdański Uniwersytet Medyczny
 • dr hab. Przemysław Śleszyński, prof. Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk
 • dr hab. Marek Kozak, prof. Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Stanisław Umiński, prof. Uniwersytetu Gdańskiego
 • dr hab. Robert Pyka, prof. Uniwersytetu Śląskiego
 • dr hab. Mariusz Czepczyński, prof. Uniwersytetu Gdańskiego
 • dr hab. Tomasz Brodzicki, prof. Uniwersytetu Gdańskiego
 • dr hab. Dariusz Filar, prof. Uniwersytetu Gdańskiego
 • dr hab. Krystyna Gawlikowska-Hueckel, prof. Uniwersytetu Gdańskiego
 • dr hab. Agnieszka Olechnicka, dyrektor Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Łukasz Mikuła, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Maciej Smętkowski, prof. Uniwersytetu Warszawskiego
 • dr hab. Igor Zachariasz, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
LIST+OTWARTY+

PiS był przeciw ustawie metropolitalnej

Przyjęta jeszcze za kadencji rządu PO-PSL ustawa metropolitalna zakładała istnienie kilkunastu związków. W warunkiem miała być liczba ludności równa co najmniej 500 tysięcy osób. Miały one powstać 1 lipca 2016 roku. Choć ustawę przyjęto, to Rząd w nowej kadencji, pod przewodnictwem Beaty Szydło, nie wydał do kwietnia 2016 roku rozporządzenia określającego tryb postępowania ws. składania wniosku o utworzenie związku metropolitalnego. Kilka miesięcy później Sejm przyjął przygotowany przez MSWiA projekt ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim. Osobne propozycje dal każdego regionu są efektem tych decyzji. Następowały już próby powołania łódzkiego związku metropolitalnego. Własny związek metropolitalny promowali również posłowie i radni z Wrocławia.