Gdańsk zapowiada uchwałę krajobrazową

Stolica województwa pomorskiego zapowiada, że w ciągu najbliższego miesiąca przedstawiony zostanie oficjalnie projekt uchwały chroniącej krajobraz Gdańska.

autor: Artur Andrzej / Wikimedia Commons lic. CC-BY-SA-3.0

autor: Artur Andrzej / Wikimedia Commons lic. CC-BY-SA-3.0

Uchwała “w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów, z jakich mogą być wykonane na terenie Miasta Gdańska” jest przygotowywana przez specjalny zespół konsultacyjny, powołany przez prezydenta miasta. Wchodzą w niego m.in. konserwatorzy zabytków: miejski i wojewódzki, przedstawiciele pracodawców, Izby Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej, architekci, pracownicy gdańskich uczelni, radni oraz prawnicy.

Wypracowane zostały już rekomendacje zapisów nowej uchwały, które niedługo przedstawione zostaną mieszkańcom. Zanim to się stanie – wszyscy zainteresowani mogą wypowiedzieć się w ankiecie, w której mieszkańcy mogą wypowiedzieć się na temat ważnych kwestii związanych z ochroną krajobrazu. Zbieranie głosów trwać ma do 30 maja.

W tę sobotę (21 maja) w Europejskim Centrum Solidarności odbyć ma się otwarte spotkanie dla mieszkańców miasta. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną podczas niego wyniki ankiety i rekomendacje Zespołu Konsultacyjnego ds. Ochrony Krajobrazu Miasta Gdańska. Dodatkowo, w pierwszej połowie czerwca odbyć mają się warsztaty konsultacyjne, w ramach których odbędą się spotkania: dla mieszkańców (7.06), dla przedsiębiorców (8.06) i dla członków Rad Dzielnic (9.06). Zapisy pod adresem: uchwalakrajobrazowagdansk.evenea.pl . Oficjalne przedstawienie projektu nowej uchwały krajobrazowej dla Gdańska planowane jest pod koniec czerwca.


Konsultacje i spotkania z mieszkańcami odbyły się w Gdyni, gdzie internetową ankietę korzystającą z modeli 3D wypełniło prawie dwa tysiące osób. Według wstępnych założeń, projekt uchwały krajobrazowej dla naszego miasta, ma trafić do Rady Miasta Gdyni jeszcze w tym roku.

Sąsiedni Sopot rozpoczął prace nad projektem uchwały reklamowej w październiku 2015 roku. W mieście również powołano zespół, na czele którego stoją plastyk miejski oraz pracownicy Wydziału Urbanistyki i Architektury zajmujący się planowaniem przestrzennym. Projekt uchwały ma być gotowy pod koniec roku.

W ubiegłym tygodniu projekt uchwały krajobrazowej przedstawił Kraków, o czym informowaliśmy na naszej stronie.