Specustawa mieszkaniowa a samodzielność planistyczna gminy. Dylematy prawne i urbanistyczne, Gdańsk, 07.12.2018

SEMINARIUM EKSPERCKIE

„Specustawa mieszkaniowa a samodzielność planistyczna gminy. Dylematy prawne i urbanistyczne”

Gdańsk, 7 grudnia (piątek) 2018 r.

PRZEDMIOT

Obowiązująca od kilku miesięcy ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (zwana potocznie: „lex deweloper” i „specustawą mieszkaniową”) sieje zamęt, wywołuje wątpliwości, albo i kontrowersje. Z całą pewnością umniejsza rolę ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a także deprecjonuje centralną instytucję z zakresu prawa zagospodarowania przestrzeni – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W związku z tym gminy podejmują starania w celu ograniczenia negatywnych oddziaływań tej ustawowej regulacji, w szczególności uchwalając tzw. lokalne standardy urbanistyczne.

Odkładając jednak na bok zarzuty i argumenty pojawiające się w dyskursie publicznym, i emocje, ustalmy gdzie kończą się fakty, a gdzie zaczynają mity. W środowisku prawników, urbanistów, urzędników i deweloperów rozmawiać będziemy o specustawie mieszkaniowej, o jej jakości, o jej skutkach – tych założonych i przypadkowych.

Zapraszamy serdecznie!

RAMOWY PROGRAM

10.00 – otwarcie seminarium i przywitanie gości

10.00-11.00 – debata deweloperów

moderator: Maciej Dzwonnik

11.00-13.00 – panel urbanistów

moderator: dr hab. Iwona Sagan, prof. UG

13.00-14.00 – przerwa kawowa

14.00-16.00 – panel prawników

moderator: Paweł Orłowski

Szczegółowa agenda będzie rozsyłana w nieprzekraczalnym terminie do 15 listopada 2018 r.

RADA PROGRAMOWA

  • Maciej Dzwonnik (Gazeta Wyborcza)
  • dr Aleksandra Jadach-Sepioło (Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie)
  • Michał Leszczyński,
  • Paweł Orłowski (członek Zarządu Województwa Pomorskiego),
  • dr Łukasz Pancewicz (firma a2p2 architektura&planowanie);
  • dr hab., prof. UG Iwona Sagan (Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego)
  • dr Jakub H. Szlachetko (prezes Zarządu Instytutu Metropolitalnego);
  • dr Katarzyna Szlachetko (kancelaria prawna SZLACHETKO prawnicy&urbaniści)

ZGŁOSZENIA I OPŁATY

Udział w seminarium mieszkaniowym prosimy zgłaszać na adres: [email protected]

W zgłoszeniu prosimy wskazać ewentualny temat wystąpienia. Decyzje o przyjęciu wystąpienia podejmuje kolegialnie Rada Programowa Seminarium.

Na wszystkie zgłoszenia – bierne, jak i z wystąpieniem – czekamy do 15 listopada.

Udział w seminarium jest odpłatny. Opłata wynosi 100 zł płatne na rachunek bankowy Instytutu Metropolitalnego. Nr rachunku bankowego: 74 2030 0045 1110 0000 0403 7950 (Bank BGŻ S.A.)

ORGANIZATORZY

  • Instytut Metropolitalny
  • Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej Uniwersytetu Gdańskiego

wydarzenie na Facebooku