Nagroda NIAiU dla najlepszych prac magisterskich

Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki ogłasza interdyscyplinarny konkurs o Nagrodę NIAiU dla absolwentów wielu różnych kierunków na najlepsze prace magisterskie na temat wartości przestrzeni wspólnej. Celem konkursu jest promocja dobrych merytorycznie prac magisterskich oraz motywowanie studentów do podejmowania tematu przestrzeni wspólnych, publicznych, budynków użyteczności publicznej w swoich pracach dyplomowych. Nagroda przyznana zostanie w dwóch kategoriach: projektowej oraz teoretycznej. W części projektowej oceniane będą projekty z zakresu architektury, urbanistyki, planowania przestrzennego i konserwacji dotyczące przestrzeni publicznych i budynków lub ich zespołów. W części teoretycznej nagrodzone zostaną rozprawy magisterskie dotyczące historii architektury, teorii architektonicznej, procesów demograficznych, społecznych, badań socjologicznych i antropologicznych oraz wszystkich innych aspektów dotyczących kształtowania i funkcjonowania budynków i przestrzeni wspólnych. Do konkursu zgłaszać można prace obronione w trzech ostatnich latach –  od 1 września 2015 r. do 31 października 2018 r.

Nagroda przyznana zostanie w dwóch kategoriach: projektowej oraz teoretycznej.

Projekt: Prace z zakresu architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, gospodarki przestrzennej, wzornictwa, grafiki użytkowej, konserwacji zabytków oraz dziedzin pokrewnych obejmujące projekty dotyczące przestrzeni publicznych – np. place, ulice, przestrzenie zielone, rekreacyjne, obiekty sportowe, projektów w skali urbanistycznej – np. projekty urbanistyczne, strategie rewitalizacji oraz budynków użyteczności publicznej – m.in. szkoły, szpitale, urzędy, obiekty kultury.

Teoria: Prace opisujące zjawiska zachodzące w przestrzeni publicznej, dotyczące budynków publicznych, typologii, historii i zmian społeczno-gospodarczych, tj. prace z zakresu dziedzin takich jak: historia sztuki, historia, socjologia, antropologia, filozofia, ekonomia, kulturoznawstwo, ochrona dóbr kultury, ochrona środowiska, prawo, zarządzanie oraz wszystkie inne kierunki nie projektowe.

NAGRODA GŁÓWNA: po 5.000 zł w każdej kategorii
WYRÓŻNIENIA: po dwa wyróżnienia w wysokości 2.500 zł w każdej kategorii

TERMINY:
19 listopada 2018 – termin nadsyłania zgłoszeń (decyduje data doręczenia)
19-23 listopada 2018 – obrady jury
26-30 listopada 2018 – przekazanie informacji o wynikach laureatom konkursu
1 grudnia 2018 – uroczyste wręczenie nagród w Warszawie

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy

Strona internetowa