Głosowanie do Budżetu Obywatelskiego 2018 w Lublinie

Od soboty 23 września mieszkańcy Lublina mogą głosować w Budżecie Obywatelskim 2018.

fot. Katarzyna Czerlunczakiewicz | Wikimedia Commons | CC BY-SA 3.0

Na etapie składania wniosków do lubelskiego magistratu wpłynęło 157 projektów. Pozytywną weryfikację formalno-prawną przeszło 120 pomysłów.

W tej edycji mieszkańcy zadecydują łącznej puli 15 mln zł. 9 mln zł przeznaczone zostanie na projekty małe, których koszt wynosi od 25 do 300 tys. zł. Pozostała kwota posłuży realizacji projektów dużych, których pojedynczy koszt nie może przekroczyć 1,2 mln zł.

Głosowanie wystartowało 23 września i potrwa do 10 października. W tym czasie wszyscy mieszkańcy Lublina, niezależnie od wieku mogą, wskazać projekty za pomocą platformy internetowej bądź  w formie papierowej. Głosujący mogą wybrać tylko jeden projekt duży i jeden projekt mały.

Do głosowania uprawnione są osoby zameldowane w Lublinie, dopisane do spisu wyborców lub dopisane do listy mieszkańców głosujących w Budżecie obywatelskim. Do listy będzie można się dopisać podczas głosowania, bezpośrednio w wyznaczonych punktach.

Rady dzielnic organizują siedem punktów do głosowania elektronicznego:

Wypełnione formularze w formie papierowej oddać można w z 19 punktach (Biurach Obsługi Mieszkańców i bibliotekach publicznych) na terenie całego miasta, bądź w punkcie mobilnym – autobusie „ogórku”.

Realizacji zostaną poddane propozycje z największym poparciem, z zastrzeżeniem iż na terenie dzielnicy może być to maksymalnie 1 projekt duży i 2 projekty małe. Zapis nie dotyczy propozycji obejmujących swoim działaniem więcej niż trzy dzielnice. W sytuacji gdy na terenie dzielnicy wg liczby głosów nie zostałby wybrany żaden projekt to zrealizowany zostanie projekt z największą liczbą głosów, którego wartość nie przekracza 150 tys. zł i dotyczy tylko jednej dzielnicy.

W ubiegłym roku najwięcej głosów oddano na projekt Aktywny Lublin oraz rewitalizację ul. Różanej.

strona internetowa lubelskiego budżetu obywatelskiego | regulamin

Więcej informacji o budżetach obywatelskich: