Rusza pierwszy Zielony Budżet Obywatelski

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Lublin jest pierwszym miastem, które wdroży specjalny budżet obywatelski dotyczący zieleni. Formułą różnić się będzie od dobrze już nam znanych procedur.

Wnioski dotyczące terenów zielonych – parków, placów, skwerów czy terenów przyulicznych – nowych bądź już istniejących, a wymagających interwencji można zgłaszać do 31 stycznia 2017. Propozycje zadań zgłosić można jedynie poprzez specjalny internetowy formularz, zgłoszenia może dokonać każdy mieszkaniec Lublina, stowarzyszenie, wspólnota mieszkaniowa czy organizacja pozarządowa. Zgłoszone propozycje nie będą poddawane pod głosowanie, po wcześniejszej weryfikacji o wyborze projektów zadecyduje panel złożony z ekspertów z zakresu zieleni, gospodarki przestrzennej i krajobrazu. Grono to zostanie powołane przez Prezydenta Lublina.

W pierwszym etapie weryfikacji  sprawdzone zostaną wymagania formalne – stan prawny gruntów, zapisy planów miejscowych i studium, przeanalizowane zostaną przebiegi infrastruktury, plany inwestycyjne miasta oraz przepisy odrębne.

Zespół Ekspertów oceniać będzie projekty w kilku kategoriach: udziału zieleni, kontekstu otoczenia, innowacyjności i funkcjonalności. Mieszkańcy będą mogli wyrazić swoje opinie na specjalnie zorganizowanych spotkaniach i dyskusjach.

Wybrane projekty zostaną zrealizowane w 2017 roku. Urząd Miasta przeznaczył na ten cel 2 miliony złotych. Za realizację Zielonego Budżetu Obywatelskiego odpowiedzialne jest Biuro Miejskiego Architekta Zieleni, wspierane jest przez inne wydziały Urzędu Miasta Lublin oraz Zarząd Dróg i Mostów.


Zapoznaj się z wynikami Budżetu Obywatelskiego Lublina na rok 2017