XXVII Nagroda TUP Katowice

Już 27 raz przyznano Nagrody Towarzystwa Urbanistów Polskich Oddział Katowice za prace dyplomowe i kursowe z zakresu urbanistyki, gospodarki przestrzennej i zrównoważonego rozwoju.

Laureatki konkursu oraz przedstawiciele TUP Katowice (od lewej: Michał Lorbiecki, Katarzyna Gocko-Gomoła, Marta Berndt, Julia Belka, Paulina Kempska, dr hab. inż. arch. Katarzyna Ujma-Wąsowicz) | fot. Sylwia Pawlikowska-Musiewicz

Konkurs prac studenckich organizowany przez katowicki oddział Towarzystwa Urbanistów Polskich przez długi okres organizowany był wyłącznie na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od 2009 w konkursie biorą udział studenci różnych uczelni. W tej edycji porozumienie z TUP zawarło pięć uczelni: Politechnika Śląska, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Ekonomiczny, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, a także, od tego roku, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu.

Nagrodę główną przyznano Julii Belce z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach za pracę pt.: „Wpływ czynników zewnętrznych na wartość rynkową nieruchomości mieszkaniowych(promotor: dr Marcin Baron).

Jury przyznało również trzy równorzędne wyróżnienia, które zdobyły:

  • Paulina Kempska z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach za pracę pt.: „Analiza zmian w użytkowaniu terenu na przykładzie Katowic w latach 1990-2012 wraz z prognozą do roku 2020” (promotor: dr Piotr Gibas);
  • Katarzyna Gocko-Gomoła z Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach za pracę pt.: „Systemowe rozwiązanie zagospodarowania terenów nadrzecznych z wykorzystaniem ekohydrologii. Studium przypadku – Wyspa Pasieka w Opolu(promotor: dr inż. arch. Justyna Gorgoń);
  • Marta Berndt z Politechniki Śląskiej w Gliwicach za pracę pt.: „e-Kolektyw w Opolu. Modelowe rozwiązanie osiedla jako podstawowej jednostki wydajnego miasta przyszłości(promotor: mgr inż. arch. Andrzej Duda).

Gratulujemy zwyciężczyni, wyróżnionym a także wszystkim finalistom.