Mannahatta 2409 – zaprojektuj swój własny Manhattan!

Partycypacja społeczna to jeden z najgorętszych tematów gospodarki przestrzennej poruszanych w ostatnich latach. Pomimo stale poprawiającej się sytuacji i zwiększeniu udziału mieszkańców w procesach planistycznych, liczebność osób na wyłożeniach MPZP czy konsultacjach dot. strategii, programów nie zawsze jest satysfakcjonująca. Nie od dziś wiadomo, że człowiek jest stworzeniem wygodnym i jeśli może coś zrobić bez wychodzenia z domu – w 99% przypadków skorzysta z tej możliwości. Jak więc zachęcić i jeszcze bardziej zaangażować, zmotywować społeczność lokalną w proces planowania? Odpowiedzią mogą się okazać projekty takie jak Mannahatta2409.

źródło: https://mannahatta2409.org/

Mannahatta2409 to nowatorskie spojrzenie na partycypację społeczną wykorzystujące systemy informacji przestrzennej. Dzieło Wildlife Conservation Society umożliwia każdemu przeprojektowanie dowolnego kawałka nowojorskiej dzielnicy Manhattan według własnego uznania. Użytkownik wciela się w rolę wizjonera proponującego przyszły scenariusz dla rozwoju Manhattanu na konkretny rok. Jednakże nie chodzi wyłącznie o wskazanie stref rozwoju budownictwa, czy stref ochrony przyrody. Mannahatta2409 to coś więcej – program sam przeprowadza symulacje zaproponowanych przez użytkownika rozwiązań na wielu płaszczyznach. Oczywiście trzeba pamiętać, iż wartości uzyskane w analizie są mocno przybliżone. Mannahatta2409 jest serwisem ogólnodostępnym, dlatego nie należy oczekiwać wnikliwych ekspertyz.

Interfejs portalu jest bardzo intuicyjny,a tworzenie map proste, łatwe i przyjemne. Uproszczony schemat postępowania:

  1. Użytkownik zaczyna od nadania nazwy projektu, określenia roku prognozy, odpowiedniego podkładu oraz konturu zmienianego obszaru – wybierając poszczególne bloki terenu, bądź importując granice z istniejącego już projektu;
  2. Następnie trzeba wybrać model scenariusza dotyczący: stylu życia mieszkańców, prognoz klimatycznych oraz pogodowych;
  3. Kolejny krok to naniesienie obiektów na nowy plan. Do wyboru mamy pięć kategorii obiektów: budynki, przyroda, modyfikacje, transport oraz inne (legenda);
  4. Po czym dla opracowanej koncepcji po kliknięciu przycisku “calculate” automatycznie tworzone są tabele zawierające dane kategoryzowane w czterech grupach: woda, biomasa, bioróżnorodność oraz populacja. Wszystkie dane są doskonale opisane – po kliknięciu ikony litery “i” znajdującej się obok danych, użytkownik otrzymuje definicję danych oraz informacje o sposobie ich wyliczenia. Obliczany jest także procentowy udział danego typu przeznaczenia terenu w ogólnej powierzchni obszaru;
  5. Ostatnia rzecz do zrobienia to zapisanie projektu oraz udostępnienie go dla szerokiego grona odbiorców.

Wszystkie powyższe kroki są opisane na stronie Mannahatta2409, gdzie znajdziecie również Państwo tutoriale na YouTube.

Co więcej? – zalety Mannahatta2409

W każdym momencie użytkownik ma możliwość porównania swojego projektu z:

  • mapą Mannahatta (1609) – ukazującą pokrycie terenu z roku 1609 (odkrycie wyspy Mannahatta przez Henry’ego Hudson’a)
  • mapą Manhattan (2010) – ukazującą stosunkowo aktualne pokrycie terenu z roku 2010

Ponadto serwis umożliwia regulowanie suwaków odpowiedzialnych za przezroczystość map, dzięki czemu możemy porównywać na bieżąco zmiany, jakie zachodziły na Manhattanie lub różnice pomiędzy projektami użytkowników.

Kolejnym atutem Mannahatta2409 jest narzędzie “Grid Inspector”. Wystarczy gdziekolwiek kliknąć, aby otrzymać możliwość porównania zdjęć obecnego zagospodarowania terenu z tym z 1609 roku.

Aby tego było mało, tabelaryczne zestawienie danych, o którym wspomniałem w poprzednim akapicie, użytkownik może wyeksportować do formatu csv, który z kolei może zostać przekonwertowany do xls.

Podsumowanie

Mannahatta2409 to nie tylko zachęcenie społeczności do współtworzenia przestrzeni, w której żyje. Analiza pokazuje rezultaty podejmowanych działań i ich wpływ na środowisko przyrodnicze. Mannahatta2409 jest też pomocą dla władz oraz planistów – najwyżej ocenione projekty mogą okazać się wartościowym materiałem do analizy. Fakt, że strona jest dostępna dla każdego sprzyja tworzeniu nowych wizji, wychodzących poza “oklepane” schematy.

Strona Mannahatta2409: https://mannahatta2409.org/

Blog Mannahatta2409: http://mannahatta2409.blogspot.com/