O rewitalizacji i architekturze w warszawskim Muzeum Etnograficznym

„Między ortodoksją a kreacją. Dialog konserwatorsko-architektoniczny” to jedno z najważniejszych wydarzeń, na stałe wpisanych w konferencyjny kalendarz architektów, konserwatorów zabytków, prawników, inwestorów, deweloperów i specjalistów ściśle związanych z branżą budowlaną. W tym roku, między 22 a 23 października, Muzeum Etnograficzne w Warszawie stało się platformą wymiany myśli, fuzji poglądów i istotnych dyskusji dotyczących kondycji polskiej architektury oraz aktualnej tematyki rewitalizacyjnej.

Tegoroczna odsłona konferencji to próba rozliczenia i podsumowania ostatnich 25 lat w obszarze budownictwa zrównoważonego, procesów rewitalizacyjnych zachodzących na terenie kraju, a także doskonały pretekst do wymiany zebranych doświadczeń i nakreślenia wyzwań, które czekają na architektów w kolejnych latach pracy.

Program konferencji podzielono na dwie strefy tematyczne: najciekawsze projekty oraz realizacje i adaptacje konserwatorskie. Architektura w ścisłej strefie konserwatorskiej 2011 – 2014 – to temat środowych wykładów i prelekcji. Czwartek poświęcono na wprowadzenie do dyskusji: Rewitalizacja – doświadczenia i nowe otwarcie oraz omówienie propozycji zmian legislacyjnych do ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Uroczyste otwarcie zainaugurowały wykłady Sekretarza Stanu w MkiDN, Generalnego Konserwatora Zabytków – Piotra Żuchowskiego oraz Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju – Pawła Orłowskiego.

Wśród poruszanych przez prelegentów tematów znalazły się między innymi case studies najciekawszych projektów i adaptacji konserwatorskich – Placu Trzech Krzyży, Sejmu RP, Alei Kwiatowej w Szczecinie, Muzeum Miejskiego w Żorach i wielu innych, a także problematyczne podejście do rewitalizacji jako strategii rozwoju urbanistycznego, nowelizacji prawa budowlanego czy ochrony dziedzictwa narodowego i kultury współczesnej.

Patronat honorowy nad konferencją, podobnie jak w latach ubiegłych, objęli: Generalny Konserwator Zabytków, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Marszałek Województwa Mazowieckiego i Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy.

Jednym z patronów merytorycznych konferencji została firma Sopro od lat współpracująca z architektami i konserwatorami zabytków. W ramach panelu rewitalizacyjnego Dyrektor ds. Marketingu Dariusz Zalewski wygłosił prelekcję „Rewitalizacja 2014 – 2020 w mediach społecznościowych na przykładzie Sopro. Niszczejące budynki, trudności w pozyskaniu środków na ich ratowanie, aż w końcu zupełnie zapomnienie o perełkach architektury, które kiedyś zachwycały, a dziś stanowią niechlubny punkt na mapie wielu miast. Ale są i tacy, którym zależy na tym, by pamiątki przeszłości dzielnie reprezentowały minione epoki w naszym współczesnym życiu. To dla nich powstała Rewitalizacja 2020 – platforma wymiany doświadczeń, poglądów, spostrzeżeń na temat kondycji zabudowy miast w Polsce i na całym świecie – tłumaczy Dariusz Zalewski. Będąc w przededniu kolejnej transzy środków z Unii Europejskiej przeznaczonych na rewitalizację, należy jeszcze uważniej przyjrzeć się tematowi kondycji polskiej architektury i odpowiedzieć na pytania, co jeszcze możemy zrobić dla odnowy tkanki miasta i gdzie szukać odpowiedzi na najtrudniejsze pytania sfery prawnej, budowlanej i projektowej? To dlatego postawiliśmy na nowoczesną platformę komunikacji, Facebook, dzięki któremu informacje mogą być przekazywane i odbierane w bardzo szybkim tempie – dodaje.

To już szósta odsłona konferencji „Między ortodoksją a kreacją. Dialog konserwatorsko-architektoniczny”, która rokrocznie cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem branży.

Źródło tekstu i zdjęć: Komunikat prasowy SOPRO