Poznaliśmy wyniki konkursu dla osiedla Mieszkanie Plus w Warszawie

PFR Nieruchomości rozstrzygnęła konkurs architektoniczny dla osiedla Mieszkanie Plus w Warszawie. Zwycięska pracownia BE DDJM z Krakowa wyprzedziła m.in. holenderską pracownię MVRDV.

W konkursie wzięły udział 53 pracownie. Sąd Konkursowy wybrał do II Etapu sześć pracowni:

  1. BDM Architekci Sp. z o.o. (Warszawa)
  2. MVRDV (Rotterdam, Holandia)
  3. TZA Aleksandra Targońska (Warszawa)
  4. BBGK Architekci Sp. z o. o. (Warszawa)
  5. Fiszer atelier 41 Warszawa Sp. z o. o. (Warszawa)
  6. BE DDJM Architekci Sp. z o.o. (Kraków)

Sąd konkursowy najwyżej ocenił pracę krakowskiej pracowni BEDDJM Architekci. Jury wskazało, że najlepiej ze wszystkich przedstawionych prac, rozwiązano tu problemy projektowe osiedla i dostosowano strukturę przestrzeni miejskich do Nowej Pragi.

Projekt w najlepszy sposób, twórczo kontynuuje/interpretuje niepowtarzalną strukturę przestrzeni miejskich w okolicy Placu Hallera. W zdyscyplinowany sposób, przy użyciu lapidarnych środków, w najlepszy sposób kształtuje nowe przestrzenie w istniejącej tkance urbanistycznej. Te nowe przestrzenie służą integracji obecnych i przyszłych mieszkańców okolicznych domów oferując im możliwości dodatkowych wspólnych aktywności. Przestrzeń nowego placu publicznego obudowanego ogólnodostępnymi usługami, w ten sposób mądrze uzupełnia osiowe założenie Placu Hallera. W swoistym kontrapunkcie przestrzennym i funkcjonalnym jest ulokowanie na drugim końcu wnętrza kwartału, przedszkola z ogólnodostępnym placem zabaw dla dzieci. Właściwe jest także ukształtowanie pasażu wewnątrz kwartału, jako niewielkiej alei z nasadzeniami wysokich drzew.

Wizja dla osiedla Mieszkanie Plus przy ulicy Ratuszowej w Warszawie | wiz. BE DDJM Architekci | za: PFR Nieruchomości

Wizja dla osiedla Mieszkanie Plus przy ulicy Ratuszowej w Warszawie | wiz. BE DDJM Architekci | za: PFR Nieruchomości

Przekonująca jest powściągliwa morfologia i tektonika nowych domów. Daje wymagany w tym miejscu Warszawy, ponadczasowy, elegancki wyraz przestrzenny, dobrze korespondujący z otoczeniem.
Uznanie budzą znakomite proporcje i detale zaproponowanej koncepcji. Jej prostota i minimalizm w użyciu środków urbanistycznych i architektonicznych pozwalają wierzyć obliczeniom autorów o możliwie najmniejszym budżecie realizacji inwestycji.
Przekonywujący jest zaproponowany układ budynków wewnątrz kwartału, który w pełni jest zgodny z zaleceniami konserwatorskimi.

Drugie miejsce zajęła niderlandzka pracownia MVRDV. Pracę doceniono m.in. za nowatorskie spojrzenie, właściwą analizę terenu inwestycji oraz zrealizowanie celów projektowych. Nie jest jednak zgodny z zaleceniami konserwatorskimi.

Trzecie miejsce zajęła pracownia FiszerAtelier41 z Warszawy:

 

 

Autorzy zwycięskiego projektu otrzymali nagrodę 25 tysięcy złotych. W najbliższym czasie koncepcja ma zostać dostosowana do wymogów PFR Nieruchomości. Wśród zaleceń znajdują się m.in. rozwiązania obniżające koszt inwestycji, jak obniżenie do minimum wysokości kondygnacji garażowej, czy rezygnacja z komórek lokatorskich. Uproszczone mają zostać rozwiązania elewacyjne, w tym zalecane jest “odejście od dosłowności socrealistycznego kostiumu”. O harmonogramie realizacji inwestycji PFRN ma poinformować pod koniec miesiąca.

Warszawa Informacja_wyniki_Konkurs_Ratuszowa_opnie_zalecenia