Powodzie w Warszawie – historia, tereny zagrożone

W zeszłym tygodniu pisaliśmy o powodziach w Krakowie. Wezbranie wody nie ominęło także stolicy. Poziom wód już się stopniowo obniża, ale w kulminacyjnym momencie rzeka zagrażała arteriom komunikacyjnym oraz osiedlom mieszkaniowym, szczególnie po prawej stronie Wisły. Jak kształtuje się historia wezbrań wód w Warszawie? I jakie przesłanie dla Warszawy niesie ze sobą hydroportal ISOK? O tym w dzisiejszym artykule.

 

Historia

Stany wód

Jak przedstawia powyższa tabela największe wezbrania miały miejsce w XIX w. Na szczególną uwage zasługuje rok 1844, kiedy stan wody osiągnął aż 863 cm! Warto wspomnieć, iż poziom alarmowy notuje się przy 650 cm. Opis tej historycznej powodzi można przeczytać pod tym adresem. Z kolei za największą pod względem zasięgu powódź przyjmuje się tę z roku 1934. “Powódź katastrofalna z 1934 r. spowodowała zniszczenia na Czerniakowie i w Wilanowie, a także w Łomiankach. Powódź wystąpiła pomimo istniejącego już systemu wałów przeciwpowodziowych. Dobrze znany jest jej zasięg, udokumentowany w postaci mapy w skali 1:500 000 wykonanej przez WIG w 1935 r.” – cytat pochodzi z pracy Artura Magnuszewskiego oraz Małgorzaty Gutry-Koryckiej pt. “Rekonstrukcja przepływu wielkich wód Wisły w Warszawie w warunkach naturalnych”.

Tereny zagrożone

Tereny zagrożone

Powyższe zestawienie przedstawia dość wyraźnie, iż problemy powodziowe w dużo większym stopniu dotyczą prawego brzegu Wisły. Skarpa Warszawska jest w tym przypadku nieoceniona. Wśród prawobrzeżnych dzielnic nieszczęsnym liderem jest Praga Południe. W sytuacji, gdyby wystąpiła powódź dziesięcioletnia, aż 75% liczby ludności dotkniętej katastrofą znajdowałoby się na południowej Pradze. Istotnym aspektem jest także prognoza dla powodzi 500-letniej, podczas której tereny pozornie daleko odsunięte od doliny Wisły – Targówek i Mokotów stałyby się kolejno drugą i trzecią najbardziej pokrzywdzoną dzielnicą.

W poprzednim tygodniu przedstawialiśmy mapę ryzyka powodziowego, w której prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi wynosiło raz na 10 lat. Tym razem, dla odmiany, ukazana zostanie mapa ryzyka powodziowego zakładająca scenariusz powodzi raz na 500 lat. Prezentowanym terenem będzie wspomniana wcześniej Praga Południe. Jak wynika z poprzedniej tabeli, taki scenariusz naraziłby na zalanie domostw aż 184 tysięcy mieszkańców! Granicą wezbrania byłaby ulica Ostrobramska oddalona blisko 2 km od brzegu Wisły. Czerwoną przerywaną linią została oznaczona granica terenów zagrożonych powodzią w przypadku wody 500-letniej.

1

Na sam koniec plansza SUIKZP m.st. Warszawy Nr 26, czyli obszary problemowe i zagrożenia. 

SUIKZP

Zaznaczone zostały na niej obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią (kolor granatowy) oraz obszary pośredniego zagrożenia powodzią (błękitny), dla których przyjęto założenie powodzi 100-letnich. Obie grupy w dużym stopniu pokrywają się z treścią znajdującą się na hydroportalu. Są jednak pewne rozbieżności. Hydroportal klasyfikuje znaczną część rejonu Portu Praskiego jako obszar zagrożenia powodziowego (gdzie prawdopodobieństwo wynosi 10%). W tej samej kategorii znalazły się wyłącznie tereny znajdujące się w dolinie Wisły. Z kolei w SUIKZP, Port Praski to obszar pośredniego zagrożenia powodzią, taki sam jak Sielce czy Olszynka Grochowska.

porownanie