Politechnika Gdańska: Konkurs urbanistyczny na opracowanie koncepcji osiedla mieszkaniowego.

Politechnika Gdańska ogłosiła konkurs urbanistyczny na opracowanie koncepcji osiedla mieszkaniowego. Zlokalizowane będzie w dzielnicy Piecki – Diabełkowo, w rejonie ulic Czubińskiego i Suwalskiej.

W lutym 2013 Rada Miasta Gdańska uchwaliła plan zagospodarowania przestrzennego, który zakłada realizację budownictwa mieszkaniowego oraz usługowego. W tym miesiącu gdańska uczelnia ogłosiła konkurs, który ma być podstawą do opracowania docelowego projektu zagospodarowania. Ma także pomóc w ustaleniu harmonogramów poszczególnych etapów inwestycji. Celem konkursu jest wyłonienie koncepcji zagospodarowania terenu najlepszych, pod względem funkcjonalno-przestrzennym, estetyczno-krajobrazowym oraz realizacyjnym.

Politechnika Gdańska

Osiedle ma mieć powierzchnię 7,5 ha, ma opierać się na nowoczesnych technologiach, składać się z budynków inteligentnych i energooszczędnych oraz być wkomponowane w otoczenie. Wyróżniać ma się nowoczesną architekturą. Uczelnia chce, aby położone blisko kampusu osiedle ukierunkowane było na pracowników oraz ich rodziny. Koncepcje powinny uwzględniać różnorodne formy – zabudowę różnego typu i różnej wielkości. Uzupełnieniem planowanej zabudowy mieszkaniowej powinna być infrastruktura usługowa oraz społeczna. Uczestnicy konkursu powinni także przewidzieć możliwość powstawania inwestycji w kilku etapach.

PG 1

Konkurs ogłoszony przez Politechnikę Gdańską ma co do zasady mieć charakter otwarty. Jednak uczestnikami konkursu urbanistycznego mogą być tylko architekci posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej i będący członkami Izby Architektów RP. Uczestnicy razem z pracą konkursową powinni złożyć kserokopię zaświadczenia o wpisie na listę członków Izby Architektów RP, zgodną z oryginałem. To zła wiadomość dla osób z doświadczeniem urbanistycznym, nie posiadających ww. uprawnień. Rozwiązaniem dla nich może być praca w zespole, w którym jedna osoba spełnia wymagania stawiane przez organizatora.

Prace należy złożyć do 30.10.2014 do godziny 14 na adres: Politechnika Gdańska, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Dział Zamówień Publicznych, pok. 214. Uczelnia zyskuje prawa autorskie do nagrodzonych prac. I nagroda w konkursie to 50 000 złotych, II nagroda to 30 000 zł, a II nagroda to 20 000 zl. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną w listopadzie.

Więcej o konkursie na stronie Działu Zamówień Publicznych PG

Źródło: Politechnika Gdańska / pg.edu.pl
Grafiki: Wikimedia.org , Open Street Map / opracowanie własne